Facebook

Srázný - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu srázný.

Význam: Srázný znamená vyzařující sílu, sebejistotu a autoritu; přísný, bezcitný, poněkud drsný, ale vysoce úctyhodný.

strmý

Strmý je příslovce, které se používá pro popis úhlu, který je velmi mírný nebo velmi prudký. Používá se také pro popis terénu, který je mírně nebo velmi strmý.

příkrý

Příkrý: velmi strmý nebo prudký; nebo obtížný nebo těžký na překonání.

prudký

Prudký znamená silný, hrubý a rychlý. Je to často používané slovo pro popis rychlého nebo silného pohybu nebo změny.

povlovný

Povolný je přívlastek, který popisuje někoho nebo něco, co je pozitivně vnímáno, respektované a ctěné.

Podobná synonyma

svah (strmý)

Svah je strmý sklon terénu, většinou součástí hor nebo kopců.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

prudký (smích)

Prudký smích je silný, náhlý a hlasitý smích, obvykle vyvolaný náhlou radostí nebo překvapením.

povlovný (svah)

Povlovný svah je strmé svahy fyzický útvar, který se táhne od zemského povrchu po určitou výšku.

déšť (prudký)

Prudký déšť je silný a intenzivní dešťový úkaz, který je doprovázen silnými záblesky, duněním hromu a silným lijákem.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

tlak (prudký)

Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.