Facebook

Povlovný - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu povlovný.

Význam: Povolný je přívlastek, který popisuje někoho nebo něco, co je pozitivně vnímáno, respektované a ctěné.

pozvolný

Pozvolný znamená pomalý, postupný; jemný, příjemný a jemný.

nenáhlý

Nenáhlý znamená neočekávaný, neobvyklý, rychlý a intenzivní.

poznenáhlý

Poznenáhlý se vztahuje k tomu, že se věci dějí pomalu, malými krocími nebo postupně.

mírný

Mírný znamená přiměřený, mírný, střízlivý a šetrný; ne násilný ani příliš tvrdý.

prudký

Prudký znamená silný, rychlý a náhlý. Popisuje intenzitu činnosti nebo pohybu, které se dějí velmi rychle.

strmý

Strmý je příslovce, které se používá pro popis úhlu, který je velmi mírný nebo velmi prudký. Používá se také pro popis terénu, který je mírně nebo velmi strmý.

příkrý

Příkrý: velmi strmý nebo prudký; nebo obtížný nebo těžký na překonání.

Podobná synonyma

prudký (smích)

Prudký smích je silný, náhlý a hlasitý smích, obvykle vyvolaný náhlou radostí nebo překvapením.

tlak (prudký)

Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.

pozvolný (stoupání)

Pozvolný (stoupání) znamená postupný, pomalý a jemný nárůst v něčem.

déšť (prudký)

Prudký déšť je silný a intenzivní dešťový úkaz, který je doprovázen silnými záblesky, duněním hromu a silným lijákem.

svah (strmý)

Svah je strmý sklon terénu, většinou součástí hor nebo kopců.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

mírný (cena)

Mírný význam slova se týká ceny - je to cena, která není příliš nízká, ani příliš vysoká, ale střední - přijatelná.

poznenáhlý (pokles)

Poznenáhlý znamená pomalý, postupný, nepatrný pokles.

prudký člověk

Člověk s prudkým charakterem, který se často dostává do konfliktních situací.