Facebook

Prudký - synonyma

Celkem nalezeno 21 synonym ke slovu prudký.

Význam: Prudký znamená silný, hrubý a rychlý. Je to často používané slovo pro popis rychlého nebo silného pohybu nebo změny.

rychlý

Rychlý znamená rychlý pohyb, činnost nebo proces, který trvá krátkou dobu.

spěšný

Spěšný: určený k urychlení; vyžadující rychlost; rychlý; okamžitý.

kvapný

Kvapný znamená prováděný rychle a impulsivně, bez ohledu na důsledky.

chvatný

Chvatný znamená rychlý, energický, svižný, rychlý, energický a schopný.

náhlý

Náhlý znamená rychlý a nečekaný; nastává nebo se stává náhle a nečekaně.

pomalý

Pomalý se vztahuje k pohybu, akci nebo činu, který je prováděn nebo se vyskytuje pomaleji než obvykle.

silný

Silný znamená mocný, pevný, odolný nebo robustní. Může také znamenat energický, vytrvalý nebo zkušený.

dravý

Dravý je označení pro agresivního, útočného a nebojácného živočicha, který může ohrozit zdraví, majetek a bezpečnost jiných.

divoký

Divoký znamená nezkrotný, neklidný a nespoutaný; obecně to znamená nesouhlas s obvyklou či běžnou kulturou.

bouřlivý

Hlučný, dramatický, nadšený, úžasný; bouřlivý označuje emoce a události, které jsou intenzivní a vyvolávající silný zážitek.

živelný

Živelný: přirozený, silný, nezkrocený, neovladatelný a náhle příchozí.

mírný

Mírný znamená přiměřený, umírněný, střední, nenásilný, pokorný.

příkrý

Příkrý: prudký, strmý; velmi náročný nebo ztížený.

strmý

Strmý znamená mít velmi krátký a prudký sklon, jako by byl strmý svah.

srázný

Srázný je přídavné jméno, které označuje to, co je rozhodné, razantní, neústupné a odmítavé.

vznětlivý

Vznětlivý je odvozený od slova vznítit se a znamená vyvolávat silné emoce, vášně, bouřlivé reakce.

impulzívní

Impulzivní se odkazuje na chování, které je náhlé, bezplánové a impulzivní.

cholerický

Cholerický je popisný výraz pro člověka se silnými emocemi, který je náchylný k vášni a vzteku.

horkokrevný

Horkokrevný je pojem označující temperamentní, nadšené a houževnaté lidi.

vražedný (jed)

Vražedný je velmi silný, nebezpečný nebo smrtící. Může se odkazovat na násilnou smrt nebo na akci, která může způsobit smrt.

povlovný

Povolný je přívlastek, který popisuje někoho nebo něco, co je pozitivně vnímáno, respektované a ctěné.

Podobná synonyma

individualita (silný)

Individualita je vlastnost, která se vyznačuje odlišností, jedinečností a schopností jednotlivce dělat věci svým vlastním způsobem.

dravý (živel)

Dravý je označení pro predátorskou živočišnou skupinu, která se živí jinými živočichy a má silný, rychlý a agresivní způsob lovu.

posel (rychlý)

Posel (rychlý) je osoba, která je poslána na krátkou cestu s pověřením přinést informace nebo zprávy od někoho jiného.

silný (řev)

Silný řev je intenzivní zvuk, který vyjadřuje sílu a hlasitost.

mírný (cena)

Mírný význam slova se týká ceny - je to cena, která není příliš nízká, ani příliš vysoká, ale střední - přijatelná.

pomalý (tanec)

Pomalý tanec je taneční styl, který se vyznačuje pomalými pohyby, které se mohou opakovat. Je to taneční styl, ve kterém se klade důraz na romantiku a zábavu.

vražedný

Vražedný znamená smrtelný nebo zabijácký, tj. spojený s vraždou nebo zabíjením.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

vražedný útok (na politika)

Vražedný útok je fyzické nebo verbální násilí páchané na politika, které může vést až k smrti.

divoký n. zlý člověk

Nezkrotný, nespoutaný, drsný, bezohledný, obtížně ovladatelný člověk.

bouřlivý (doba)

Bouřlivý se obvykle používá pro popis turbulentního období s dramatickými událostmi a změnami.

zápor (silný)

Zápor (silný) označuje odmítnutí nebo odpor k něčemu, je to silné a trvalé odmítnutí nebo odpor.

povlovný (svah)

Povlovný svah je strmé svahy fyzický útvar, který se táhne od zemského povrchu po určitou výšku.

svah (strmý)

Svah je strmý sklon terénu, většinou součástí hor nebo kopců.

obrat (náhlý)

Obrat je náhlá změna ve směru, rychlosti nebo stavu.

silný (pohlavek)

Silný je silný díky své síle, odvaze, odhodlání a schopnosti přemáhat překážky. Jeho vůdčí vlastnosti jsou vysoce ceněny a jeho energie může pomoci druhým dosáhnout cílů.

silný (náraz)

Silný náraz je intenzivní, rychlý a mohutný dopad nebo zásah, který může být destruktivní nebo škodlivý.

velmi rychlý

Velmi rychlý: rychlejší než běžné, schopný rychlých akcí.

dojem (silný)

Silný dojem je intenzivní a hluboký vjem nebo pocit, který zůstává dlouho po jeho zažití.

bouřlivý (potlesk)

Bouřlivý potlesk je velmi silná odezva, velmi hlasitý a radostný, s dlouhými a intenzivními aplausem.

živelný (talent)

Živelný (talent) znamená schopnost vyvinout nadprůměrné úsilí a dosáhnout výjimečných výsledků, aniž by byla nutná dlouhá tréninková doba.

náhlý obrat

Náhlý obrat je rychlé a nečekané změny situace, názoru, činu nebo postoje.