Facebook

Příkrý - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu příkrý.

Význam: Příkrý: velmi strmý nebo prudký; nebo obtížný nebo těžký na překonání.

strmý

Strmý je slovo používané pro popis náhlého sklonu nebo skály, která je velmi strmá.

srázný

Přísný, tvrdý, nekompromisní, neústupný, napřímený, rázný, autoritativní.

povlovný

Povlovný je pojem označující přívětivý, galantní a dobrosrdečný způsob chování, který je vysoce ceněn.

drsný (tón)

Drsný tón je tvrdý, neohleduplný a neúctivý způsob mluvení nebo způsob, jak něco říci.

strohý

Strohý znamená jednoduchý, ubohý, chudý a bez zbytečných detailů.

tvrdý

Tvrdý se obvykle používá pro popis, který označuje pevnost, nebo sílu něčeho. Často se používá pro popis tvrdosti materiálu, nebo pro popis něčího názoru.

mírný

Mírný znamená vyrovnaný, nenápadný a klidný. Označuje také něco mírného, nenápadného nebo mírného.

jemný

Jemný znamená měkký, nežný, něžný, jízlivý, nenápadný nebo citlivý.

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

silný

Silný znamená odolný, schopný a mocný. Je to schopnost, která pomáhá překonat překážky a dosáhnout cíle.

náhlý

Náhlý znamená neočekávaný, nečekaný, neplánovaný, rychlý a nepostřehnutelný.

nenadálý

Nenadálý = neočekávaný, překvapivý; neplánovaný; nezván; nečekaný.

prudký

Prudký znamená silný, hrubý a rychlý. Je to často používané slovo pro popis rychlého nebo silného pohybu nebo změny.

Podobná synonyma

drsný

Drsný se obvykle používá pro popis něčeho nebo někoho, kdo je nezdvořilý, neohrabaný, bezohledný a nemilosrdný.

mírný (cena)

Mírný význam slova se týká ceny - je to cena, která není příliš nízká, ani příliš vysoká, ale střední - přijatelná.

rozpor

Rozpor je střet dvou názorů, které jsou si navzájem protichůdné nebo se vzájemně vylučují.

zápor (silný)

Zápor (silný) označuje odmítnutí nebo odpor k něčemu, je to silné a trvalé odmítnutí nebo odpor.

silný (pohlavek)

Silný je silný díky své síle, odvaze, odhodlání a schopnosti přemáhat překážky. Jeho vůdčí vlastnosti jsou vysoce ceněny a jeho energie může pomoci druhým dosáhnout cílů.

tvrdý (spánek)

Tvrdý spánek je stav, kdy je člověk spící, ale jeho tělo i mysl jsou úplně uvolněné a nereagují na okolní podněty.

ostrý

Ostrý je takový, co má ostré hrany nebo bod; je tvrdý, jasný a silný.

vrcholek (ostrý)

Vrcholek (ostrý) je nejvyšší část nebo bod, který je obvykle kulatý, špičatý nebo zaoblený.

obrat (náhlý)

Obrat je náhlá změna ve směru, rychlosti nebo stavu.

protiklad (ostrý)

Protikladem slova "ostrý" je "měkký".

rozdíl (jemný)

Rozdíl je mezi dvěma věcmi, situacemi nebo událostmi. Jedná se o odlišnosti mezi nimi.

tvrdý (člověk)

Člověk tvrdý je osoba, která je odolná vůči překážkám, nebojí se přijmout riziko a je schopná obstát v náročných situacích.

silný (řev)

Silný řev je intenzivní zvuk, který vyjadřuje sílu a hlasitost.