Facebook

Strmý - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu strmý.

Význam: Strmý je příslovce, které se používá pro popis úhlu, který je velmi mírný nebo velmi prudký. Používá se také pro popis terénu, který je mírně nebo velmi strmý.

příkrý

Příkrý: velmi strmý nebo prudký; nebo obtížný nebo těžký na překonání.

prudký

Prudký znamená silný, hrubý a rychlý. Je to často používané slovo pro popis rychlého nebo silného pohybu nebo změny.

povlovný

Povolný je přívlastek, který popisuje někoho nebo něco, co je pozitivně vnímáno, respektované a ctěné.

srázný

Srázný se odkazuje k něčemu, co je přísné, tvrdé nebo surové s velkou silou.

Podobná synonyma

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

povlovný (svah)

Povlovný svah je strmé svahy fyzický útvar, který se táhne od zemského povrchu po určitou výšku.

déšť (prudký)

Prudký déšť je intenzivní příval vody doprovázený silným větrem a bouřkou. Může způsobit velké škody na přírodě a infrastruktuře.

prudký (smích)

Prudký smích je silný, náhlý a hlasitý smích, obvykle vyvolaný náhlou radostí nebo překvapením.

tlak (prudký)

Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.