Facebook

Společenství - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu společenství.

Význam: Sdružení lidí, kteří sdílejí společné hodnoty, postoje a zájmy, nebo se navzájem podporují.

sdružování (pojmů)

Sdružování je proces spojování pojmů dohromady, aby byly vytvářeny nové, užitečné pochopení.

sdružení

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili, aby dosáhli stejného cíle, zlepšili svůj život a uskutečnili společné aktivity.

shlukování

Shlukování je technika pro třídění dat do skupin podle podobnosti. Používá se pro analýzu velkých datových množin.

seskupení

Seskupení je souhrn několika prvků, které jsou organizovány, aby se dosáhlo určitého cíle.

spojení

Spojení: Vyčerpávající odpověď. Význam: Odpověď, která obsahuje veškeré potřebné informace a žádné další nejsou potřeba.

svazek

Svazek je sestavení nebo shromáždění knih, časopisů, dokumentů nebo jiných materiálů s podobnou tématikou.

pospolitost

Pospolitost označuje společenství lidí, kteří jsou spojeni jedním cílem nebo zájmem.

společnost

Společnost je skupina lidí, kteří spolupracují, sdílejí vzájemné hodnoty, cíle a zájmy.

societa

Societa je italský výraz pro „společnost“ nebo „společenství“. Jedná se o skupinu lidí, kteří se spojili, aby společně pracovali na dosažení společných cílů.

Podobná synonyma

seskupení (volební)

Seskupení (volební) je termín pro skupinu lidí, kteří se sdruží, aby společně podpořili kandidáta nebo skupinu kandidátů vyhlašujících se na veřejný úřad.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

rozsah (pojmu)

Rozsah je míra, do jaké míry jsou veškeré prvky nebo činnosti zahrnuty.

nelegitimní (svazek)

Nelegitimní svazek je svazek bez oficiálního uznání, který není osvobozen od právních předpisů.

náboženská společnost

Náboženská společnost je skupina lidí sdružená kolem společných náboženských vír a praktik.

svazek lodí

Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

zmatení (pojmů)

Nesourodost, zmatek a zmatení; stav, kdy není jasné, co se děje nebo co se má udělat.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

sdružování

Sdružování je proces spojování lidí nebo věcí dohromady, aby společně dosáhly cíle.

sdružení (osob)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili k dosažení společných cílů.

seskupení (hvězd)

Seskupení hvězd je skupina hvězd, které jsou fyzicky propojené a vytvářejí společnou strukturu.

svazek (států)

Svazek je skupina států, které se dohodly sdílet určité politické, ekonomické a kulturní vztahy.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

svazek (vlasů)

Svazek je zhutněná skupina vlasů nebo chlupů, které vytváří jeden celek.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

seskupení (politické)

Seskupení je skupina lidí sdružující se za určitým společným politickým cílem.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

nesourodý (společnost)

Nesourodá společnost je skupina lidí s různými zájmy, věkovými skupinami, vzděláním a různou sociální úrovní.

seskupení (domů)

Seskupení znamená skupinu lidí, kteří se společně shromáždí, aby se vrátili domů.

sdružení (politické)

Sdružení je skupina lidí, kteří se spojují kvůli prosazování společných politických cílů a hodnot.

svazek (úřední)

Svazek je soubor souvisejících úředních dokumentů, které jsou spojeny s jednou záležitostí.