Facebook

Sdružení - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu sdružení.

Význam: Sdružení je skupina lidí, kteří se spojili, aby dosáhli stejného cíle, zlepšili svůj život a uskutečnili společné aktivity.

sdružování (pojmů)

Sdružování je proces spojování pojmů dohromady, aby byly vytvářeny nové, užitečné pochopení.

shlukování

Shlukování je technika pro třídění dat do skupin podle podobnosti. Používá se pro analýzu velkých datových množin.

společenství

Sdružení lidí, kteří sdílejí společné hodnoty, postoje a zájmy, nebo se navzájem podporují.

seskupení

Seskupení je souhrn několika prvků, které jsou organizovány, aby se dosáhlo určitého cíle.

spojení

Spojení: Vyčerpávající odpověď. Význam: Odpověď, která obsahuje veškeré potřebné informace a žádné další nejsou potřeba.

spolek

Spolek je obecné označení pro sdružení osob se stejným zájmem či cílem, který vytváří právnickou osobu.

asociace

Asociace je vzájemné propojení mezi dvěma nebo více pojmy, věcmi, myšlenkami nebo vztahy.

federace

Federace je politický systém, kde se spojují samostatné jednotky pod jedním vládním orgánem.

sjednocení

Sjednocení je proces sloužící k vytvoření jednoty, například z několika samostatných států nebo částí.

sblížení

Sblížení je proces postupného vytváření a prohlubování vztahu mezi dvěma nebo více lidmi.

Podobná synonyma

zmatení (pojmů)

Zmatení je stav, ve kterém je člověk psychicky zmatený a znejistěný, což se projevuje potížemi s myšlením, orientací a uvažováním.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

seskupení (mezinárodní)

Seskupení je skupina mezinárodních subjektů (např. států, organizací), které se dohodly na společném postupu.

sdružování

Sdružování je proces spojování nebo sjednocování jednotlivých částí do jednoho celku.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

pevné společenství

Pevné společenství je spojení mezi členskými státy, které sdílí společné hodnoty, posiluje bezpečnost a posiluje prosperitu.

seskupení (hvězd)

Seskupení hvězd je skupina hvězd, které jsou fyzicky propojené a vytvářejí společnou strukturu.

rozsah (pojmu)

Rozsah je určitá meze, která stanoví rozměry nebo rozsah něčeho.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

seskupení (volební)

Seskupení (volební) je termín pro skupinu lidí, kteří se sdruží, aby společně podpořili kandidáta nebo skupinu kandidátů vyhlašujících se na veřejný úřad.

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

krajanský spolek (v Německu)

Krajanský spolek je organizace sdružující lidi, kteří pocházejí z jedné země, kteří žijí v jiné zemi, např. v Německu. Cílem je podporovat kulturní a sociální kontakty mezi členy a ostatními obyvateli.

seskupení (domů)

Seskupení znamená skupinu lidí, kteří se společně shromáždí, aby se vrátili domů.

seskupení (politické)

Seskupení je skupina lidí sdružující se za určitým společným politickým cílem.