Facebook

Stavovské sdružení (obchodní) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu stavovské sdružení (obchodní).

Význam: Stavovské sdružení je profesní organizace, která usiluje o ochranu zájmů jejích členů a zastupuje jejich obchodní zájmy.

správní sbor

Správní sbor je orgán, který dohlíží na výkon úřední moci veřejné správy.

Podobná synonyma

sbor statistů

Sbor statistů je skupina odborníků v oblasti statistiky, kteří společně pracují na statistických analýzách a projektech.

sbor (zpěváků)

Sbor je skupina lidí, kteří společně zpívají.

ozbrojený sbor

Ozbrojený sbor je skupina osob s vybavením a schopnostmi pro zachování bezpečnosti a stability.

sbor

Sbor je skupina lidí sdružených k sdílení společného zájmu a činností, jako jsou zpívání, hudba, tanec nebo jiná umělecká činnost.

poslanecký sbor

Poslanecký sbor je složený zvolených zástupců z jednotlivých politických stran, kteří zastupují zájmy svých voličů v parlamentu.

úředník (správní)

Úředník je osoba zodpovědná za vykonávání správních činností ve veřejné správě.

správní úřad (města)

Správní úřad je úřad města, který se stará o vyřizování příkazů, nařízení a dalších administrativních činností.

správní

Správní je souhrn pravidel, postupů a procesů pro řízení a správu organizací a institucí.

správní úředník (vysoký)

Správní úředník (vysoký) je úředník, který je zodpovědný za vyřizování úředních záležitostí a řízení veřejné správy.

správní výbor

Správní výbor je orgán, který vykonává správu a dohled nad činností podniku nebo organizace.