Facebook

Smát se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu smát se.

Význam: Smát se znamená vyjádřit radost, úlevu, pobavení či soucit skrze zvukové či mimické projevy.

vysmívat se

Vysmívat se: poukazovat na něčí vady či slabosti s nadsázkou nebo posměchem.

pošklebovat se

Vyjadřovat se s nevraživostí, ironií nebo posměchem na někoho nebo na něco.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je činit výsměch něčemu nebo někomu, dělat si z něčeho nebo někoho legraci.

usmívat se

Usmívat se znamená vyjadřovat radost nebo úsměv projevující emocionální pohodu.

chechtat se

Chechtat se znamená smát se, vyjadřovat radost a štěstí.

řehtat se

Řehtání se označuje jako nahlas smát se s přídavkem krátkých rytmických tónů.

řehonit se

Řehonit se znamená dělat si legraci, škádlit se, někdy i urážet.

posmívat se

Posmívat se znamená něco ukazovat, na něco se dívat s přehnanou výsměšností, často s náznakem povýšenosti.

Podobná synonyma

utišit <koho>

Utišit: zklidnit, umlčet, přerušit.

mít <koho k čemu>

Mít znamená vlastnit nebo užívat nějakou věc nebo osobu k určitému účelu.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit člověka něčeho: odstranit něčí právo, titul, postavení, odpovědnost nebo vlastnictví.

přemoci <koho n. co>

Přemoci znamená překonat/porazit něco nebo někoho silou nebo přesvědčením.

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.

doléhat <co na koho>

Doléhat – přenášet se (např. zvuk, vůně) na větší vzdálenost, často v pomalém a nenápadném tempu.

dohlížet <na koho>

Dohlížet znamená být učitelem nebo dozorcem nad tím, koho se to týká, a zajišťovat, aby byly dodržovány určité normy a postupy.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav člověku s úsměvem nebo pohlazením.

posmívat se <komu>

Posmívat se znamená se znevažujícím způsobem smát nebo se vysmívat.

získat <koho pro co>

Získat: vyhrát, dosáhnout, získat něco (např. informace, práva, zkušenosti, dovednosti).

postihovat <koho>

Postihovat znamená trestat, udílet sankce a vynucovat dodržování pravidel.

kousnout <koho>

Kousnout znamená udeřit zuby na někoho nebo něco jako útok nebo reakci na něčí chování.

zadávit <koho>

Zadávit znamená dát rozkaz či pokyn, aby učinil/a určitou věc.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

vychovat <koho>

Vychovat znamená kultivovat, připravovat člověka na dospělost, vytvářet určité návyky a postoje.

přemluvit <koho>

Přesvědčit někoho, aby udělal něco, co by jinak neudělal.

nasytit <koho>

Nasytit znamená naplnit, uspokojit jeho hlad nebo žízeň.

zbavit <koho> (viny)

Zbavit (viny) znamená osvobodit od viny a odpovědnosti.

dolehnout <co na koho>

Dolehnout je přenášené významem dopadu, vlivu, tlaku či nátlaku na někoho.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadnout nebo udeřit někoho.

pošoustat <koho>

Pošoustat je slangový výraz pro okrádání nebo podvádění někoho.

přitahovat <co koho>

Přitahovat je vyvíjet přitažlivost směrem k někomu nebo něčemu; znamená vyvolávat silnou touhu nebo chuť.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená ustanovit někoho do určitého postavení nebo funkce.

znemožnit <koho>

Znemožnit znamená omezit jeho schopnost provádět určitou činnost nebo dosáhnout cíle.

šikanovat <koho>

Šikanovat znamená fyzicky či psychicky napadat, ponižovat nebo obtěžovat někoho, koho se dotyčný bojí nebo cítí být ohrožen.

opravňovat <koho k čemu>

Opravňovat znamená dát někomu právo nebo schopnost provádět něco.

vyloučit <koho> (z evidence)

Vyloučit znamená odstranit jeho údaje z evidence.

přestávat dbát <o koho n. co>

Přestávat dbát: zapomínat, nevšímat si, ignorovat osobu nebo věc.

vyčerpávat <koho>

Vyčerpávat znamená vyčerpat fyzickou, psychickou nebo materiální energii někoho.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.