Facebook

Přivést <koho kam> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu přivést <koho kam>.

Význam: Přivést znamená přesunout někoho nebo něco z jednoho místa na jiné.

přitáhnout <co kam>

Přitáhnout = přiblížit se, přivést k sobě; přitáhnout něco k něčemu znamená přivést to blíž.

přinést

Přinést znamená přivést, donést, přivezt, převézt nebo předat něco nebo někoho.

utáhnout (šroub)

Utáhnout šroub znamená sevřít ho silou, aby byl pevně uchycen.

zatáhnout

Uzavřít, zavřít, zaříznout; odvrátit pozornost, zahalit, zamáčknout.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se čeho znamená dosáhnout požadovaného výsledku, dokončit úkol nebo proces do jeho konečné fáze.

dostat se daleko

Dostat se daleko znamená dosáhnout vysokého úspěchu a úrovně úspěchu, cti nebo znalostí.

dovléci <koho kam>

Dovléci znamená dovést někoho nebo něco na nebo do určitého místa.

dohonit <koho>

Dohonit znamená doběhnout nebo dostihnout někoho, kdo vám uniká nebo je o krok napřed.

Podobná synonyma

elektrické schéma <čeho>

Grafická reprezentace elektrických obvodů a součástek, které jsou propojeny a které tvoří systém.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat logicky z něčeho, být výsledkem čeho.

narážet <do čeho> (v běhu)

Narážet do čeho znamená používat nějakým způsobem něco k tomu, aby se dosáhlo určitého cíle, obvykle ve vysoké rychlosti.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.

nedostávat se <čeho>

Nedostávat se: jít proti směru, nedosáhnout cíle, neuspět.

tisknout <koho> (k sobě)

Tisknout (k sobě): přitáhnout k sobě, aby byl blíž.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená probouzet někoho nebo něco, aby se vzchopil/o nebo zlepšil.

upustit <od čeho>

Upustit : přestat se věnovat, zanechat, odmítnout.

léčit <koho>

Léčit: zmírnit nebo odstranit příznaky nemoci nebo zranění pomocí léků, lékařských postupů nebo psychologické terapie.

nahnat <koho kam>

Nahnat se vyjadřuje jako donutit někoho jít někam, přimět někoho k něčemu, obvykle s násilím.

rozladit <koho>

Rozladit znamená vyvolat v někom smutek, zlost či neklid.

oslyšet <koho>

Vyslechnout, případně poslouchat, někoho.

zastřelit <koho>

Zastřelit znamená usmrtit kohokoliv střelou.

mrskat <koho>

Mrskat se používá pro označení člověka, který je nerozhodný, nebo se vyhýbá jednoduchému rozhodnutí.

navštěvovat <koho>

Navštěvovat znamená pravidelně se zastavovat u někoho nebo někam jít, abyste se setkali s danou osobou nebo navštívili místo.

zaklít <koho n. co>

Zaklít znamená zamknout nebo uzamknout někoho nebo něco.

vyléčit <koho>

Vyléčit znamená uzdravit člověka nebo zvíře z nemoci či jiného onemocnění.

dopracovat se

Vyřešit veškeré problémy, které jsou nezbytné pro dokončení úkolu.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorně přehlédnout; nezaregistrovat; nevšimnout si něčeho.

obejít se <bez koho>

Vyhnout se komukoli/něčemu; obcházet; vyvarovat se.

dostat se dál

Postoupit vpřed, zlepšit si postavení nebo dosáhnout lepšího výsledku.

dostat se <kam>

Dostat se: dosáhnout cíle, dojít do místa, dorazit na místo určení.

považovat si <čeho>

Vážit si něčeho; uznávat hodnotu nebo důležitost čehosi.

zneužít <koho n. co>

Zneužít znamená použít někoho nebo něco k vlastnímu prospěchu bez souhlasu druhé strany.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

vysvobozovat <koho> (penězi)

Vysvobozovat znamená poskytnout prostředky k zaplacení, aby se někdo osvobodil z finančního závazku.

začlenit <co do čeho>

Začlenit znamená zařadit něco do určité struktury nebo celku.

vyhnat <koho odkud>

Vyhnat znamená vyžadovat, aby se někdo odstěhoval, opustil určité místo, často i zem.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky ho usmrtit, zničit jeho život.

zbavit <koho> (soudnosti)

Zbavit někoho soudnosti znamená odebrat mu schopnost uvažovat rozumně a učinit racionální rozhodnutí.