Facebook

Sloučit se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu sloučit se.

Význam: Spojit se, aby vytvořily jednotný celek.

sjednotit se

Sjednocení se označuje jako proces vytvoření jediného celku z několika částí nebo jednotek.

sdružit se

Spojit se, spolupracovat, připojit se dohromady; sdružit se znamená vytvářet silnější skupinu.

splynout

Splynutí je výraz, který se používá pro vyjádření procesu, kdy se dvě nebo více věcí sloučí do jednoho.

Podobná synonyma

sjednotit

Sjednocovat, sloučit do jednoho celku, aby dosahovalo stejného směru nebo cíle.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.

sdružit

Sdružit znamená spojit, sloučit dohromady různé skupiny lidí nebo věcí.

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.