Facebook

Spojit se <s kým n. čím> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu spojit se <s kým n. čím>.

Význam: Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

utrhnout se (lavina)

Utrhnout se: náhlý pohyb hmoty (lavina, sesuv půdy apod.) způsobený především gravitací, často i zemětřesením.

odloučit se <od koho n. od čeho>

Odejít nebo se oddělit od někoho/čeho.

oddělit se

Oddělit se: rozdělit se, od sebe nebo od něčeho jiného, fyzicky či symbolicky, aby se vyhnulo dalšímu spojení.

odpoutat se

Odpojení se od něčeho, osvobození se od pout, uvolnění se ze situace, která už není žádoucí.

odštěpit se

Odštěpit se znamená oddělit se, rozejít se nebo se od sebe odloučit.

separovat se

Oddělení se od ostatních; odloučení, rozdělení, rozdvojení, odloučení, rozdělení.

Podobná synonyma

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

zasednout si <na koho>

Usednout si na někoho (nebo něco) znamená dosáhnout pozice nebo místa, kde se budete moci cítit pohodlně a být schopni vykonávat potřebnou práci.

vycvičit <koho>

Vycvičit: naučit někoho novým dovednostem a činnostem, aby vykonával požadované úkoly.

buzerovat <koho>

Buzerovat znamená ponižovat někoho fyzickým nebo psychickým tlakem a obviňovat ho z nedostatků.

získání <čeho>

Získání: dosažení čeho (např. informací, výhod, zdrojů) prostřednictvím úsilí nebo jiných prostředků.

pohlédnout <na koho>

Pohlédnout na někoho znamená získat přímý pohled na něj a zkoumat jeho pohyby, výrazy a chování.

prohnat <koho>

Prohnat znamená rychle projet, předjet nebo předběhnout alespoň s částečnou změnou směru.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, angažovat se v něčem.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět, manipulovat nebo usilovat o zisk nespravedlivou cestou.

umučit <koho>

Umučit znamená přísně trestat nebo trýznit fyzickým nebo psychickým způsobem, až do smrti.

preferovat <koho>

Preferovat znamená upřednostnit něčí názor nebo konkrétní něčí postoj před jinými.

připravit <koho o co>

Připravit: předem se připravit na něco, co má nastat, což zahrnuje přípravu materiálů, času, prostoru a očekávání.

pouštět se <do koho>

Vžít se do něčeho/někoho, přijmout riziko a zkusit to.

kárat <koho>

Kárat je trestat člověka nebo jeho jednání za nějakou vinu, provinění nebo nesprávné chování.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání překonat obavy a jít do akce.

dělat <co pro koho>

Udělat něco pro někoho: provádět činnosti, které pomáhají druhému.

zúčastnit se <čeho>

Účastnit se čeho znamená podílet se na činnosti nebo akci, být součástí něčeho.

nasytit <koho>

Nasytit znamená naplnit, uspokojit jeho hlad nebo žízeň.

převézt <koho>

Převézt: přenést někoho nebo něco z jednoho místa na druhé.

odštěpit

Odštěpit znamená oddělit jednu věc od druhé.

utišit <koho>

Umlčet, ztlumit, potlačit hlas člověka nebo jiného živého tvora.

zaútočit <na koho>

Fyzické nebo psychické napadení, aby se dosáhlo nějakého cíle nebo aby se někomu uškodilo.

přidat <co do čeho>

Přidat znamená připojit, přivést nebo přiřadit něco k něčemu jinému.

ochladit <koho n. co>

Ochladit znamená zmírnit, uklidnit nebo zpomalit.

léčit <koho>

Léčit: zmírnit nebo odstranit příznaky nemoci nebo zranění pomocí léků, lékařských postupů nebo psychologické terapie.

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijmout na sebe riziko nebo odpovědnost za něco.

zničit <koho n. co>

Zničit: způsobit trvalou ztrátu či poškození člověka nebo věci.

svatořečit <koho>

Svatořečit znamená vyzdvihovat někoho jako svatého nebo posvátného.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat, získat právo kontroly, ovládnout či vlastnit něco.

strkat nos <do čeho>

Strkat nos do čehokoliv: znamená zasahovat do cizích záležitostí, zasahovat do čehokoliv nezvaně a bez souhlasu.