Facebook

Sdružit se - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu sdružit se.

Význam: Sdružit se znamená spojit se s dalšími lidmi ve skupinu, aby dosáhli stejného cíle.

sblížit se (s kolegyní)

Vzájemně se poznat, pochopit, porozumět, vytvořit kamarádský vztah.

spřátelit se

Spřátelit se znamená navázat přátelský vztah s někým jiným, projevovat si úctu, důvěru a podporu.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

sjednotit se

Sjednocení se znamená sblížit se, abychom společně dosáhli společného cíle.

sloučit se

Sloučení je proces spojení dvou nebo více věcí do jednoho celku.

spojit se

Spojit se znamená navázat kontakt, komunikovat mezi lidmi nebo mezi organizacemi.

spřáhnout se (s dáblem)

Spřáhnout se s dáblem znamená uzavřít smlouvu se silami zla; obvykle je spojeno s obětováním duševní či tělesné nevolnosti.

Podobná synonyma

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

spojit

Spojit znamená připojit nebo spojit jednu věc s druhou. Může to být mezi dvěma lidmi, předměty nebo dokonce myšlenky.

sloučit <co>

Sloučit: spojit několik věcí, částí apod. do jednoho celku.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

spřátelit se <s kým>

Spřátelit se s kým je vyjádření přátelství vůči druhé osobě, kdy se obě strany zavazují k vzájemnému respektu a podpoře.

sblížit se

Sblížit se znamená vytvořit blízký vztah, přiblížit se jeden druhému, posílit jejich vzájemné pouto.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit, spojit nebo sloučit dva nebo více prvků.

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.

sblížit se <s kým>

Vytvářet nebo obnovovat vztahy mezi lidmi přes nějakou společnou činnost, rozhovor nebo společnou zkušenost.

spřátelit

Spřátelit se: navázat přátelský vztah s někým, díky kterému se budeme cítit dobře a můžeme se společně bavit.

sloučit

Sloučit znamená spojit dva nebo více prvků do jednoho celku.

sjednotit

Sjednotit znamená uspořádat veškeré části do jednoho celku, jehož členové jsou mezi sebou vzájemně související.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.