Facebook

Sjednotit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu sjednotit.

Význam: Sjednotit: uspořádat dohromady, spojit nebo splynout do jednoho celku.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

unifikovat

Unifikovat znamená sjednotit, sloučit nebo zjednotit.

sloučit

Sloučit znamená spojit dva nebo více prvků do jednoho celku.

zcelit

Zcelit znamená spojit všechny části dohromady do jednoho celku.

upevnit

Upevnit znamená pevně zajistit, utvrdit, zabezpečit nebo zpevnit.

Podobná synonyma

spojit

Spojit znamená propojit dvě nebo více věcí do jednoho celku.

sloučit se <s kým n. s čím>

Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit, spojit nebo sloučit dva nebo více prvků.

upevnit <co>

Upevnit: posílit nebo zpevnit část, aby byla stabilní a trvalá.

upevnit (dveře)

Upevnit znamená připevnit nebo zafixovat (dveře) tak, aby byly pevné a stabilní.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená posílit jeho moc a kontrolu, aby se zabránilo změnám.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

spojit se

Spojit se znamená vzájemně se propojit nebo spojit, aby se vytvořila jednotná síť nebo souvislost.

sloučit se

Spojit se, aby vytvořily jednotný celek.

rozřezávat (kmeny)

Řezání kmenů na menší kousky, často pomocí seker nebo motorové pilky.

upevnit se

Zpevnit, posílit; zpevnit vztahy, postavení, autoritu, moc.

vléci (kmeny)

Vléci znamená zachovat věrnost kmeni, který je členem, a spolupracovat s ostatními členy kmeni.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

sloučit se (firmy)

Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

přisunout (kmeny)

Přisunout znamená připojit se k něčemu nebo někomu, obvykle se jedná o připojení k nějakému kmene nebo komunitě.