Facebook

Sjednotit - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu sjednotit.

Význam: Sjednotit: uspořádat dohromady, spojit nebo splynout do jednoho celku.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

unifikovat

Unifikovat znamená sjednotit, sloučit nebo zjednotit.

sloučit

Sloučit znamená spojit dva nebo více prvků do jednoho celku.

zcelit

Zcelit znamená spojit všechny části dohromady do jednoho celku.

upevnit

Upevnit znamená pevně zajistit, utvrdit, zabezpečit nebo zpevnit.

Podobná synonyma

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit, spojit nebo sloučit dva nebo více prvků.

spojit se

Spojit se znamená vytvořit pevné propojení mezi dvěma nebo více entitami.

přisunout (kmeny)

Přisunout znamená připojit se k něčemu nebo někomu, obvykle se jedná o připojení k nějakému kmene nebo komunitě.

spojit

Spojit znamená sloučit něco dohromady, vytvořit nebo navázat spojení.

sloučit se <s kým n. s čím>

Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

spojit se <s kým>

Spojit se znamená navázat vztah nebo vazbu mezi dvěma lidmi nebo věcmi.

spojit se (rolníci)

Spojit se znamená sdružit se, projevit solidaritu mezi sebou a pomáhat si navzájem. V případě rolníků se jedná o spojení skupin, které se snaží zlepšit své podmínky a dosáhnout spravedlivého odměňování.

upevnit <co>

Upevnit znamená posílit nebo zesílit; vybudovat pevné základy.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

sloučit se (firmy)

Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

sloučit <co>

Sloučit: spojit několik věcí, částí apod. do jednoho celku.

upevnit se

Upevnit se znamená posílit, zesílit nebo upevnit síla, moc nebo pozici.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená zesílit jeho mocenskou kontrolu a udržet jeho pravidla.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

vléci (kmeny)

Vléci znamená zachovat věrnost kmeni, který je členem, a spolupracovat s ostatními členy kmeni.

sloučit se

Sloučení je proces spojení dvou nebo více věcí do jednoho celku.

upevnit (dveře)

Upevnit znamená připevnit nebo zafixovat (dveře) tak, aby byly pevné a stabilní.

rozřezávat (kmeny)

Řezání kmenů na menší kousky, často pomocí seker nebo motorové pilky.