Facebook

Sloučit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu sloučit.

Význam: Sloučit znamená spojit dva nebo více prvků do jednoho celku.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

sjednotit

Sjednotit znamená vytvořit jednotu, spojit se nebo sloučit se.

sdružit

Sdružit znamená spojit, sloučit dohromady různé skupiny lidí nebo věcí.

integrovat

Integrovat je slovo označující proces slučování nebo přidávání různých komponentů do celku.

zcelit

Zcelit znamená spojit všechny části dohromady do jednoho celku.

upevnit

Upevnit znamená pevně zajistit, utvrdit, zabezpečit nebo zpevnit.

Podobná synonyma

upevnit se

Zpevnit, posílit; zpevnit vztahy, postavení, autoritu, moc.

sjednotit se

Sjednocení se označuje jako proces vytvoření jediného celku z několika částí nebo jednotek.

integrovat se

Integrovat se znamená přizpůsobit se a stát se součástí cizího prostředí, tvořit nové vztahy a vytvářet pouta mezi lidmi.

spojit

Spojit znamená propojit dvě nebo více věcí do jednoho celku.

spojit se <s kým>

Spojit se: navázat kontakt nebo vztah s někým.

spojit se

Spojení se znamená navázat vztah, sdílet informace či zkušenosti a případně vytvářet síť mezi lidmi.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená zesílit jeho mocenskou kontrolu a udržet jeho pravidla.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

upevnit <co>

Upevnit znamená posílit nebo zesílit; vybudovat pevné základy.

sdružit se

Sdružit se znamená spojit se dohromady, aby se dosáhlo nějakého společného cíle.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit, spojit nebo sloučit dva nebo více prvků.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.