Facebook

Sloučit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu sloučit.

Význam: Sloučit znamená spojit dva nebo více prvků do jednoho celku.

spojit (parcely)

Spojit znamená sdružit, sloučit nebo sjednotit, v tomto případě parcely do jednoho celku.

sjednotit

Sjednotit znamená vytvořit jednotu, spojit se nebo sloučit se.

sdružit

Sdružit znamená spojit, sloučit dohromady různé skupiny lidí nebo věcí.

integrovat

Integrovat je slovo označující proces slučování nebo přidávání různých komponentů do celku.

zcelit

Zcelit znamená spojit všechny části dohromady do jednoho celku.

upevnit

Upevnit znamená pevně zajistit, utvrdit, zabezpečit nebo zpevnit.

Podobná synonyma

upevnit (dveře)

Upevnit znamená připevnit nebo zafixovat (dveře) tak, aby byly pevné a stabilní.

spojit (kmeny)

Spojit znamená propojit, sdružit, sjednotit nebo sloučit kmeny.

sjednotit se

Sjednotit se znamená spojit se dohromady, aby se dosáhlo společného cíle.

sdružit se

Sdružit se znamená spojit své síly a úsilí s jinými lidmi pro společný cíl.

spojit

Spojit znamená seskupit, sloučit nebo propojit různé části do jednoho celku.

spojit <s čím>

Spojit: propojit, sloučit, sdružit.

spojit se

Spojit se znamená vytvořit pevné propojení mezi dvěma nebo více entitami.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

spojit <co s čím>

Spojit: spojit je vyjadřovat se v souvislosti, sdružovat nebo propojovat dvě nebo více věcí.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.