Facebook

Zcelit - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zcelit.

Význam: Zcelit znamená spojit všechny části dohromady do jednoho celku.

sjednotit

Sjednotit: uspořádat dohromady, spojit nebo splynout do jednoho celku.

sloučit

Sloučit znamená spojit dva nebo více prvků do jednoho celku.

upevnit

Upevnit znamená pevně zajistit, utvrdit, zabezpečit nebo zpevnit.

Podobná synonyma

sjednotit se

Sjednotit se znamená spojit se dohromady, aby se dosáhlo společného cíle.

upevnit (dveře)

Upevnit znamená připevnit nebo zafixovat (dveře) tak, aby byly pevné a stabilní.

upevnit <co>

Upevnit znamená posílit nebo zesílit; vybudovat pevné základy.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená zesílit jeho mocenskou kontrolu a udržet jeho pravidla.

sloučit se <s kým n. s čím>

Sloučit se znamená spojit se s něčím nebo s někým, aby se vytvořila jednota.

sloučit se

Sloučení je proces spojení dvou nebo více věcí do jednoho celku.

upevnit se

Zpevnit, posílit; zpevnit vztahy, postavení, autoritu, moc.

sloučit se (firmy)

Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.

sloučit <co>

Sloučit: spojit několik věcí, částí apod. do jednoho celku.