Facebook

Upevnit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu upevnit.

Význam: Upevnit znamená pevně zajistit, utvrdit, zabezpečit nebo zpevnit.

sjednotit

Sjednotit: uspořádat dohromady, spojit nebo splynout do jednoho celku.

sloučit

Sloučit znamená spojit dva nebo více prvků do jednoho celku.

zcelit

Zcelit znamená spojit všechny části dohromady do jednoho celku.

zpevnit <co>

Zpevnit znamená posílit strukturu a pevnost nějakého materiálu nebo konstrukce.

připevnit <co kde>

Připevnit: upevnit, přidělit, spojit.

uchytit

Uchytit znamená jednoduše připevnit, zachytit nebo udržet něco na místě.

utužit (disciplínu)

Upevnit disciplínu, zvýšit kontrolu a přísnost, aby se plně dodržovaly právní a morální normy.

utvrdit

Utvrdit znamená pevně potvrdit nebo prohloubit autentičnost čehokoli.

posílit

Posílit znamená zvýšit sílu, vliv, soudržnost či moc.

zkonsolidovat

Zkonsolidovat znamená sestavit dohromady, sloučit nebo sjednotit do jednoho celku.

Podobná synonyma

posílit se

Získat sílu, energii a odhodlání, aby se člověk mohl dále rozvíjet a dosahovat svých cílů.

zpevnit

Zpevnit znamená zesílit nebo zlepšit sílu, pevnost, stabilitu nebo kvalitu.

utvrdit se

Utvrdit se znamená získat nebo posílit důvěru ve vlastní schopnosti nebo názor.

připevnit

Připevnit znamená fyzicky připojit nebo upevnit něco jako například doplňky, nábytek nebo elektrické přístroje použitím šroubů nebo lepidla.

sjednotit se

Sjednotit se znamená spojit se dohromady, aby se dosáhlo společného cíle.

připevnit (lepením)

Připevnit = přichytit, přidělat, přilepit nebo přišroubovat něco k něčemu jinému.

sloučit se

Spojit se, aby vytvořily jednotný celek.

utužit

Utužit znamená zpevnit, vyrovnat, zesílit, upevnit nebo zlepšit.

připevnit (šroubem)

Připevnit = fyzicky spojit dvě části (např. šroubem).

uchytit se

Uchytit se znamená dosáhnout úspěchu nebo stabilizovat svou pozici pomocí nějakého prostředku.

posílit (odvahu)

Upevnit, zesílit nebo podpořit odvahu.

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.

sloučit <co>

Sloučit: spojit několik věcí, částí apod. do jednoho celku.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.

utvrdit (morálku)

Utvrdit znamená posílit, podpořit, zkvalitnit nebo zesílit morálku.

připevnit <co kam>

Připevnit znamená upevnit, uchytit nebo uchytit něco jiného.