Facebook

Upevnit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu upevnit.

Význam: Upevnit znamená pevně zajistit, utvrdit, zabezpečit nebo zpevnit.

sjednotit

Sjednotit: uspořádat dohromady, spojit nebo splynout do jednoho celku.

sloučit

Sloučit znamená spojit dva nebo více prvků do jednoho celku.

zcelit

Zcelit znamená spojit všechny části dohromady do jednoho celku.

zpevnit <co>

Zpevnit znamená posílit strukturu a pevnost nějakého materiálu nebo konstrukce.

připevnit <co kde>

Připevnit: upevnit, přidělit, spojit.

uchytit

Uchytit znamená jednoduše připevnit, zachytit nebo udržet něco na místě.

utužit (disciplínu)

Upevnit disciplínu, zvýšit kontrolu a přísnost, aby se plně dodržovaly právní a morální normy.

utvrdit

Utvrdit znamená pevně potvrdit nebo prohloubit autentičnost čehokoli.

posílit

Posílit znamená zvýšit sílu, vliv, soudržnost či moc.

zkonsolidovat

Zkonsolidovat znamená sestavit dohromady, sloučit nebo sjednotit do jednoho celku.

Podobná synonyma

sloučit se (firmy)

Sloučení se označuje jako spojení dvou firem či organizací do jedné, aby vznikla nová entitu.

sjednotit se <na čem>

Sjednotit se na něčem znamená dosáhnout shody mezi lidmi nebo skupinou osob ohledně nějakého názoru nebo rozhodnutí.

zpevnit

Zpevnit znamená posílit nebo utáhnout strukturu, což může zlepšit pevnost nebo trvanlivost.

utvrdit se

Upevnit si, potvrdit, zesílit víru ve vlastní schopnosti, zdravou sebedůvěru; odhodlaně se poučit z chyb a jít dál.

utužit

Utužit znamená posílit, upevnit, zpevnit či zesílit.

připevnit

Připevnit znamená přichytit nebo přivázat něco na jiný předmět pomocí šroubu, hřebu, lepidla apod.

utvrdit <koho v čem>

Utvrdit = potvrdit, upevnit; získat jistotu nebo pevnost.

uchytit se

Uchytit se znamená dosáhnout úspěchu nebo stabilizovat svou pozici pomocí nějakého prostředku.

posílit se

Zvyšovat fyzickou, psychickou i intelektuální sílu; obnovovat nebo zesilovat schopnosti a kapacity.

posílit (odvahu)

Upevnit, zesílit nebo podpořit odvahu.

sloučit se

Spojit se, aby vytvořily jednotný celek.

sloučit <co>

Sloučit: spojit několik věcí, částí apod. do jednoho celku.

sjednotit se

Sjednocení se označuje jako proces vytvoření jediného celku z několika částí nebo jednotek.

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.

připevnit <co kam>

Připevnit znamená upevnit, uchytit nebo uchytit něco jiného.

připevnit (lepením)

Připevnit = přichytit, přidělat, přilepit nebo přišroubovat něco k něčemu jinému.