Facebook

Být hoden <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu být hoden <čeho>.

Význam: Být hoden znamená, že máte potřebnou kvalitu nebo vlastnosti, abyste si zasloužili něco nebo někoho.

vydělat si (peníze)

Vydělat si (peníze) znamená získat je vytvářením hodnoty, obchodováním nebo jinou činností.

Podobná synonyma

uspořit (peníze)

Ušetřit peníze znamená odložit si je až do doby, kdy je budeme potřebovat.

zaplatit (peníze)

Zaplatit: uhradit peníze za něco (cenu, účet, poplatek atd.).

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

směnit (peníze)

Výměna peněz za jinou peněžní hodnotu, např. za jinou měnu.

sebrat <na co> (peníze)

Sebrat peníze: okrást, vyloupit, ukrást.

dostat (peníze)

Dostat znamená získat, obdržet, obstarat si či získat peníze.

dát peníze (na stůl)

Položit peníze na stůl; symbolizuje poskytnutí finanční podpory.

utratit (peníze)

Utratit znamená vynaložit peníze na něco nezbytného nebo zbytečného.

nechávat za peníze

Platit za něco, aby se to zrealizovalo; nebo očekávat odměnu za něco, co se splnilo.

peníze

Peníze jsou obchodní jednotka, která se používá pro zaplacení za zboží a služby.

utrácet (peníze)

Utrácet znamená vynakládat peníze na věci, které nejsou nezbytně nutné.

uschovat (peníze)

Uschovat peníze znamená bezpečně je uložit, aby byly chráněny před ztrátou a zneužitím.

vydělat <co na čem>

Vydělat znamená získat peníze nebo majetek díky práci, obchodu nebo investování.

vydělat (hraním)

Vydělat znamená získat peníze pomocí hraní her nebo jiných činností.

získat soudem (peníze)

Získat peníze soudem znamená dostat je po právním soudním procesu, kde je soud pověřen rozhodnutím o nároku na finanční odškodnění.

přepočítávat (na peníze)

Přepočítávat znamená převést jednotky (např. peníze) na jiné jednotky nebo na jinou veličinu.

půjčovat (peníze)

Půjčovat peníze je dávat někomu peníze na dočasné užívání s tím, že je později vrátí s úrokem.

uložit <kam> (peníze)

Uložit peníze: uschovat finanční prostředky, aby byly k dispozici pro budoucí použití.

ušetřit (peníze)

Ušetřit znamená nakupovat s cílem snížit náklady či vynaložené prostředky.

rozdělit (peníze)

Rozdělit znamená dělit, rozložit na menší části. U peněz znamená dělit je mezi lidi nebo použít na více účelů.

vkládat (peníze)

Vkládat znamená přidávat nebo ukládat peníze do finančního účtu, banky nebo jiného finančního produktu.

soustřeďovat (peníze)

Soustřeďovat je shromažďovat, ukládat a šetřit peníze.

vydělat <na čem> (hodně)

Vydělat: získat peníze za úsilí nebo investice.

dávat peníze <na co>

Dávat peníze: poskytnout finanční prostředky, platbu v hotovosti, či platebním prostředkem.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

šetřit (peníze)

Šetřit znamená uspořit peníze a vynakládat je hospodárně.

rozházet (peníze)

Rozházet peníze znamená je rozdělit mezi různé osoby nebo účely.

zbývající (peníze)

Peníze, které zbývají, jsou ty, které ještě nebyly utraceny nebo vynaloženy.

našetřit (peníze)

Našetřit peníze znamená odkládat si je stranou na budoucnost, aby se člověk mohl připravit na možné finanční potíže a měl dostatek prostředků pro nečekané výdaje.