Facebook

Rozpomenout se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rozpomenout se.

Význam: Připomenout si něco, co bylo dříve zapomenuto, nebo si na něco vzpomenout.

upamatovat se

Upamatovat se znamená vstřebat informace za účelem jejich dlouhodobého uchování v paměti.

vzpomenout si

Vzpomenout si znamená připomenout si něco, co bylo dříve zapomenuto.

zapomenout

Zapomenout znamená vymazat si z paměti, nevzpomenout si na něco, co se stalo, nebo na někoho, koho jsme znali.

uvědomit si

Uvědomit si znamená pochopit, vyhlédnout si a být si vědom čeho, co máme nebo co se děje.

Podobná synonyma

vzpomenout si <na co>

Vzpomenout si znamená vybavit si informace, myšlenky nebo pocity, které jste měli dříve.

zapomenout <na co>

Zapomenout znamená zcela vymazat z vědomí, nevědomky zapomenout na to, co bylo dříve známo.

zapomenout (klíče)

Zapomenout znamená ztratit si předmět nebo vzpomínku z důvodu nedostatku pozornosti či opomíjení. Například: "zapomněl jsem na své klíče."

upamatovat

Vytvořit si trvalou paměťovou záznam o něčem, provést si něco do paměti.

vzpomenout

Vzpomenout je znamenat si něco, pamatovat si nebo si uvědomit něco, co se událo v minulosti. Může to být věc, osoba nebo událost.

vzpomenout si <co>

Vzpomenout si: vybavit si informace, vzpomínat na situace nebo osoby z minulosti.

uvědomit <koho>

Uvědomit si někoho znamená vnímat a chápat jeho myšlenky, činy a pocity.

uvědomit

Uvědomit si: stát si vědom něčeho; být si vědomý svých myšlenek, činů a pocitů; porozumět skutečnostem, jevům a důsledkům.

uvědomit <koho o čem>

Uvědomit si něco: pochopit, uvědomit si důležitost, význam, existenci čeho/koho.