Facebook

Vzpomenout si <co> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vzpomenout si <co>.

Význam: Vzpomenout si: vybavit si informace, vzpomínat na situace nebo osoby z minulosti.

opatřit <co čím>

Použít něco násilím nebo úsilím, aby se získalo či získala věc.

zařídit (byt)

Zařídit byt znamená obstarat nezbytné věci a práce pro jeho pořádek, údržbu a užívání.

vyřídit <co>

Vyřídit znamená vyřešit, dokončit nebo provést potřebné úkony.

obstarat (pas)

Obstarat pas znamená vyřídit administrativní záležitosti a vyřídit si osobní cestovní dokument.

připamatovat se

Připamatovat si znamená zapamatovat si něco důležitého a zůstat si to vědomé.

připomenout

Připomenout znamená vzpomenout si na něco či někoho, a to buď formou slov nebo jinými prostředky.

Podobná synonyma

obstarat si

Zajistit si, získat, nakoupit či objednat nezbytné věci pro splnění nějakého účelu.

opatřit se <čím>

Opatřit se: nakoupit si, získat či zařídit potřebné věci.

opatřit značkou

Opatřit značkou znamená označit nějaký předmět nebo věc známkou, čárovým kódem nebo něčím jiným.

připomenout si

Připomenout si znamená vzpomenout si na něco.

opatřit <co>

Opatřit: obstarat, získat, nakoupit nebo zajistit potřebné věci/předměty.

obstarat

Obstarat znamená vytvořit nebo zajistit potřebné podmínky pro uskutečnění nebo zdárné splnění něčeho.

zařídit <co>

Zařídit: uskutečnit, udělat, zařízením potřebné kroky k realizaci čeho/čeho.

připamatovat si <co>

Vzpomenout si na něco.

opatřit adresou

Opatřit adresou znamená přidat k něčemu nebo někomu adresu, aby bylo možné zasílat informace nebo objednávky.

vyřídit (zavazadla)

Vyřídit znamená zorganizovat, zařídit, uspořádat nebo vyřešit něco. V kontextu cestování, vyřídit znamená zkontrolovat, odložit nebo přemístit zavazadla.

opatřit

Opatřit znamená něco sehnat, nakoupit nebo získat.

vyřídit

Vyřídit znamená vyřešit, vyřídit, vyřídíš, vyřízení, dořešit, vyřízeno.

opatřit datem

Opatřit datem znamená označit nějakou informaci datem, aby bylo možné ji lépe identifikovat či zaznamenat.

opatřit <koho>

Zajistit komu potřebné věci či služby; zajistit komu potřebné finanční prostředky.

vyřídit <co jak>

Vyřídit znamená zařídit nebo dokončit něco, co je potřeba, aby se dostalo k výsledku.

zařídit

Zařídit: vyřídit, zajistit, vyřešit, zrealizovat, uskutečnit.

vyřídit si <s kým> (účty)

Vyřídit si účty s někým znamená dosáhnout finanční dohody, tj. splatit dluh nebo dát nebo dostat peníze.

obstarat (povolení)

Obstarat znamená získat, vyřídit nebo zařídit, například získat povolení.

opatřit glosami

Opatřit glosami znamená přidat vysvětlení, výklad nebo komentář k textu, obvykle uvedený v poznámce.

obstarat <co>

Obstarat znamená zajistit, získat nebo zařídit to, co je potřeba.