Facebook

Upamatovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu upamatovat.

Význam: si Upamatovat si znamená pečlivě si vybavit, zapamatovat si informace, znalosti nebo příkazy.

připomenout

Význam slova připomenout je připomenout si nebo připomenout něco co bylo dříve oznámeno nebo učiněno; znovu si vzpomenout nebo si o něčem uvědomit.

vzpomenout

Vzpomenout je znamenat si něco, pamatovat si nebo si uvědomit něco, co se událo v minulosti. Může to být věc, osoba nebo událost.

zapomenout

Zapomenout znamená zapomínat, nemít v paměti, nevědět nebo ztratit vzpomínku na něco. Někdy zapomenutí může být vědomé, například když se rozhodneme věci nebo události nevěnovat pozornost, a někdy můž

Podobná synonyma

vzpomenout si

Vzpomenout si: zpřístupnit si v paměti informace, které jste zapomněli, nebo vyvolat vzpomínku.

připomenout <co komu>

Připomenout: znovu vyvolat paměť na něco, co už bylo zapomenuto nebo zanedbáno.

připomenout si

Vzpomenout si na něco, co se už odehrálo, aby se informace či dojem znovu zažil.

vzpomenout si <na co>

Vzpomenout si : vybavit si informaci, událost nebo situaci z minulosti.

vzpomenout si <co>

Vzpomenout si: vybavit si informace, vzpomínat na situace nebo osoby z minulosti.

připomenout <co>

Připomenout znamená vzpomenout si na něco či někoho a připomínat to jiným.

zapomenout (klíče)

Zapomenout znamená ztratit si předmět nebo vzpomínku z důvodu nedostatku pozornosti či opomíjení. Například: "zapomněl jsem na své klíče."

zapomenout <na co>

Zapomenout znamená zcela vymazat z vědomí, nevědomky zapomenout na to, co bylo dříve známo.