Facebook

Rmoutit - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu rmoutit.

Význam: Rmoutit se znamená prožívat smutek a bolest, často kvůli něčemu, co již nelze změnit.

zarmucovat

Zarmucovat znamená přivést k smutku, zklamat nebo zničit radost.

trápit

Trápit se znamená trávit čas v nesnázích, bolesti nebo utrpení.

soužit

Soužití je společné sdílení života mezi dvěma lidmi, jehož cílem je prohloubit jejich vztah.

kormoutit

Kormoutit je název pro pohyb lodi napříč vodou, když je ovládána veslem nebo šroubem.

Podobná synonyma

soužit se

Soužití je sdílení životního prostoru, stejného způsobu života a společné účasti na každodenních činnostech.

trápit se

Trápit se - prožívat silné emoce, jako je strach, úzkost, smutek, zoufalství, bezmoc, deprese.

trápit se (strachem)

Trápit se strachem znamená prožívat úzkost, obavy a obavy z budoucnosti.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

kormoutit se

Kormoutit se znamená pomalu a neohrabaně se pohybovat vpřed, místo aby se někdo rozhodl zrychlit.

trápit se <čím>

Trápit se <čím> znamená prožívat fyzickou nebo psychickou bolest způsobenou situací nebo okolnostmi.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

trápit se <s čím>

Trápit se znamená prožívat těžké pocity nebo prožívat vnitřní bolest, obvykle způsobenou psychickou úzkostí.

zarmucovat <koho>

Zarmucovat znamená dát najevo smutek a zklamání, často v podobě lítosti a soucitu.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

trápit (hladem)

Trápit hladem - znamená užívat hlad jako metodu trestu či potrestání někoho.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

trápit se (láskou)

Trápit se láskou je prožívat stavy smíšeného štěstí a bolesti, nejistoty a zklamání z nenaplnění očekávání.