Facebook

Průpověď - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu průpověď.

Význam: Průpověď je předpověď budoucnosti nebo varování, kterou lidé často nacházejí ve vyprávění, básních nebo starých příbězích.

výrok

Výrok je veřejné prohlášení, které může být vyjádřeno slovy, činy nebo obojím. Je to výraz názoru nebo stanoviska.

poučka

Poučka je krátké a výstižné připomenutí základních myšlenek nebo principů. Je to způsob, jak sdělit něco důležitého v co nejkratší formě.

citát

Citát je krátká, moudrá myšlenka nebo odstavec vyjádřený slavnou osobností.

úsloví

Úsloví jsou krátká, obvykle básnická, přísloví, která používají přímé nebo metaforické obrazy k výpovědi myšlenek.

rčení

Rčení jsou krátká moudrá přísloví, která předávají lidem bohaté životní zkušenosti a moudrost.

sentence

Sentence je věta, která má svůj počátek a koncovou interpunkci a obsahuje jeden nebo více myšlenek.

heslo

Heslo je symbolické slovo nebo fráze, které je používáno pro autentifikaci nebo ochranu přístupu k informacím.

slogan

Slogan je krátká fráze nebo věta, která se používá jako podnět k přemýšlení nebo motivace.

tvrzení

Tvrzení je prohlášení, které člověk vyjadřuje, aby dokázal svou pravdu nebo názor.

soud

Soud je místo, kde jsou posuzovány a rozhodovány spory a prováděny soudní řízení.

propozice

Propozice jsou podmínky a podrobnosti určitého obchodu, dohody nebo soutěže.

výpověď

Výpověď je oficiální prohlášení osoby o jejím postoji k důvodu nebo události.

rozsudek

Rozsudek je soudní rozhodnutí, které je vyneseno v procesu soudu a je závazné pro obě strany.

verdikt

Verdikt je oficiální soudní rozhodnutí, které je vyneseno po posouzení předmětného případu.

Podobná synonyma

popřít (výrok)

Popřít znamená odmítnout nebo zpochybnit něčí výrok či tvrzení.

výrok (doslovný)

Výrok je prohlášení nebo výpověď, která shrnuje názor nebo pohled na danou situaci.

dávat <komu> výpověd

Dávat výpověď znamená propustit zaměstnance a ukončit pracovní vztah.

popírat (tvrzení)

Popírat znamená odmítnout nebo zpochybňovat pravdivost něčeho.

vydávat rozsudek

Udělení soudního rozsudku - rozhodnutí soudu o vině nebo nevině obžalovaného, trestu a dalších dopadech.

dát výpověď

Ohlásit svou rezignaci, odstoupení od zaměstnání, tím, že podá pracovník zaměstnavateli písemnou výpověď.

heslo (slovní)

Heslo je slovo, fráze nebo sekvence znaků, která slouží jako zámek k ochraně informací.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

líbivé heslo

Líbivé heslo je krátký zvukový nebo vizuální motiv, který je jednoduše zapamatovatelný a je používán jako identifikátor nebo jméno.

výpověď <o čem>

Výpověď je vyjádření něčeho, co se stalo nebo co bylo řečeno. Je to prokázané vyjádření skutečností, které je podáno někomu jako důkaz.

soud (jistého stupně)

Soud je státní orgán, který vykonává právo a vyřizuje spory mezi stranami.

vytvářet (heslo)

Tvořit, stvořit, vytvářet nové věci, produkty či systémy s použitím znalostí a dovedností.

dostat výpověď

Dostat výpověď znamená, že člověk byl propuštěn ze zaměstnání.

populární slogan

Populární slogan je jednoduchý, krátký výrok, který se využívá k propagaci produktu, služeb nebo myšlenek.

dokázat nepravdivost (tvrzení)

Vyvrátit nepravdivost (tvrzení); dokázat, že je nesprávné.

vzít zpět (tvrzení)

Vzít zpět znamená opustit či zrušit tvrzení, učiněné dříve.

kladné tvrzení

Kladné tvrzení je vyjádření, které potvrzuje nějakou myšlenku, činnost nebo existenci.

tvrzení (nepodložené)

Tvrzení je nepodložené prohlášení, které se zakládá na osobním přesvědčení.

pravdivé tvrzení

Pravdivé tvrzení je prohlášení, které je správné a pravdivé.

logický výrok (A & B)

Logický výrok je logická konstrukce, která umožňuje srovnávat dvě nebo více myšlenek, které jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Například "A & B" znamená, že obě A a B jsou pravdivé.

použít citát

"Používání citátů je cesta k poznání myšlenek velkých myslitelů a může pomoci při hledání pravdy." -Aristoteles

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

vtipné rčení

Vtipné rčení je fráze, která se používá k popisu situace, případně k zesměšnění něčeho s humorným efektem.

Boží soud

Boží soud je proces, kterým Bůh vyhodnocuje lidské činy a odměňuje/trestá je podle svého neomylného soudnictví.