Facebook

Prospěšný - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu prospěšný.

Význam: Prospěšný znamená užitečný, šťastný nebo výhodný. Je to také něco, co přináší výhody nebo užitek.

užitečný

Užitečný je něco, co má prospěšné účinky, pomáhá nebo je nápomocné.

výhodný

Výhodný je něco, co přináší prospěch, užitek, pozitivní obchod nebo výsledek.

dobrý

Dobrý je pozitivní charakteristika, která znamená, že je něco lepší nebo výkonnější než průměr. Může znamenat i výborný, kvalitní, nebo dokonalý.

blahodárný

Blahodárný je výraz označující dobro, požehnání a užitek, který může někomu přinést.

platný

Platný znamená 'legální, platící', je to přítomný nebo účinný, schválený nebo přípustný.

škodlivý

Škodlivý je podstatou, která může způsobovat škody, úhony nebo zdravotní komplikace.

příznivý

Příznivý: vyhovující, přívětivý, příznak dobrého rozhodnutí, nakloněný.

Podobná synonyma

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

obecně platný

Obecně platný je všeobecně uznávaný a vyhovující daným normám, principům a zákonům.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

výhodný (finančně)

Výhodný znamená výnosný, levný, nákladově efektivní a užitečný pro financování.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

výhodný sňatek

Výhodný sňatek je sňatek, který přináší oběma stranám výhody, jako jsou majetkové, společenské nebo rodinné.