Facebook

Příznivý - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu příznivý.

Význam: Příznivý: vyhovující, přívětivý, příznak dobrého rozhodnutí, nakloněný.

výhodný

Výhodný znamená užitečný, prospěšný nebo výhodný pro někoho, jako je například levná nabídka nebo užitečná služba.

příhodný

Příhodný: vhodný, vyhovující, odpovídající, v souladu s okolnostmi, výstižný.

vhodný

Vhodný je to, co je v daných okolnostech výhodné, příhodné nebo praktické; odpovídající danému účelu nebo situaci.

kladný

Kladný je pozitivní, vysoce hodnocený, příznivý nebo přívětivý.

pozitivní

Pozitivní znamená nadějné, optimistické, kladné nebo příznivé.

souhlasný

Souhlasný znamená schopnost souhlasit s něčím nebo s něčím, co je řečeno nebo uděláno.

prospěšný

Prospěšný znamená užitečný, šťastný nebo výhodný. Je to také něco, co přináší výhody nebo užitek.

užitečný

Užitečný je označení pro to, co je použitelné, výhodné nebo opodstatněné, co přináší dobré výsledky.

Podobná synonyma

prospěšný (služby)

Užitečný, výhodný; znamená schopnost přinášet výhody, pozitivní výsledky nebo přínosy.

pozitivní jednání

Pozitivní jednání je forma chování, která přináší kladné výsledky a podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi.

kladný výsledek

Kladný výsledek je pozitivní výsledek nebo pozitivní změna. Je to výsledek, který je lepší než očekávání nebo požadování.

výhodný (finančně)

Výhodný znamená výnosný, levný, nákladově efektivní a užitečný pro financování.

být vhodný

Být vhodný znamená odpovídat požadavkům nebo být vhodný pro danou situaci.

výhodný sňatek

Výhodný sňatek je sňatek, který přináší oběma stranám výhody, jako jsou majetkové, společenské nebo rodinné.

prospěšný (zdraví)

Prospěšný se vztahuje k tomu, co je užitečné, prospěšné nebo pozitivní pro zdraví.

kladný (výsledek)

Kladný je pozitivní výsledek, pozitivní hodnocení nebo událost.