Facebook

Osobní doklady - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu osobní doklady.

Význam: Osobní doklady jsou dokumenty oficiálně uznávané jako důkaz totožnosti a občanství osoby.

řidičák

Řidičák je doklad o oprávnění řídit motorová vozidla a dále osvědčuje znalost pravidel silničního provozu.

akcie

Akcie je finanční instrument, který reprezentuje podíl ve společnosti a poskytuje držitelům právo na dividendu a účast na vyhlášení.

obligace

Obligace je dlužný cenný papír, který emitent zavazuje splatit držiteli konkrétní sumu peněz po uplynutí dané doby.

Žádná další podobná synonyma k osobní doklady jsme nenašli.