Facebook

Dát <co komu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu dát <co komu>.

Význam: Dát někomu: poskytnout mu cokoliv, co má; předat, přenechat, zaslat či zapůjčit.

vydat

Vydat znamená poskytnout nebo dát k dispozici; vydání může také znamenat oficiální schválení nebo uznání.

odevzdat (natrvalo)

Předat natrvalo, převzít zodpovědnost a používání.

postoupit

Předat či převést něco na jinou osobu či subjekt.

Podobná synonyma

vydat se <kam>

Vydat se: odejít nebo cestovat do určitého místa.

vydat (amnestii)

Vydat je udělit oficiální odpuštění nebo milost vězněm nebo pachatelům trestného činu.

vydat se

Vydat se znamená vydat se na cestu, vydat se na dobrodružství nebo se vydat na nějaké místo.

vydat (napospas)

Vydat (napospas) znamená uvést někoho nebo něco do rukou jiné osoby nebo situace, aby se o ně starala.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

usadit se <kde> (natrvalo)

Usadit se natrvalo znamená nastěhovat se do místa, kde se chceme usídlit a trvale žít.

odevzdat

Odevzdat znamená předat, dát do rukou, dodat něco, čeho se zbavuješ.

vydat <co komu>

Vydat znamená dát někomu něco, jako například vydat knihu, vydat pokyn, vydat rozsudek apod.

odevzdat se

Odevzdat se znamená dát něco, co nám patří, někomu jinému nebo něčemu jinému.

natrvalo

Natrvalo znamená trvale, definitivně a bez možnosti změny.

vydat hlas

Vydat hlas znamená vyjádřit svůj názor nebo souhlas pomocí hlasování, mluveného nebo písemného.

postoupit (sotva)

Předat, převést nebo přenést (např. odpovědnost, moc, právo, úkol) na jinou osobu nebo skupinu.

odevzdat (adresátovi)

Odevzdat (adresátovi): předat věc, úkol, zprávu atd. do rukou adresáta.

vydat se (na návštěvu)

Vydat se znamená opustit místo, kde se právě nacházíte, a jít někam jinam, například na návštěvu.

vydat (peníze)

Vydat znamená předat peníze, například na účet, nebo jinému člověku.

vydat mzdu

Vydat mzdu znamená zaplatit zaměstnancům odměnu za jejich práci.

postoupit (ve funkci)

Převést na vyšší úroveň, předat dál nebo předat jinému, zvýšit nebo zesílit.

vydat plody

Vydat plody znamená dosáhnout očekávaných výsledků po investici úsilí nebo času.

vydat (zbraně)

Vydat znamená oficiálně a oficiálně předat zbraně.

vydat (soudu)

Vydat znamená poskytnout někomu, například soudnímu orgánu, plnou moc, která mu umožňuje vykonávat specifické činnosti.