Facebook

Plat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu plat.

Význam: it Platit znamená dát peníze za něco, co bylo koupeno nebo služba byla poskytnuta. Je to základní princip obchodování, kde se peníze vyměňují za produkty nebo služby.

mzda

Mzda je finanční odměna za práci, kterou lidé dostávají od svých zaměstnavatelů. Je to jedna z hlavních forem odměňování a zdrojem příjmů pro pracovníky.

služné

slovo je vyjádření úcty k někomu nebo něčemu, které se vyjadřuje slovy, gestem nebo jiným způsobem, jako je např. úsměv nebo kývnutí hlavou. Je to způsob, jak se projevit uznání nebo souhlas.

odměna

Odměna je projev uznání a ocenění činnosti, který může mít podobu finanční, materiální, slovní nebo jinou formu.

výplata

Výplata je částka, kterou zaměstnavatel platí zaměstnancům za odvedenou práci.

gáže

Gáže je platový systém, který určuje mzdu jednotlivce za práci vykonanou v určitém časovém období.

hořet (plamenem)

Hořet znamená emitovat teplo, světlo a často i zápach z horkého kouře. Jedná se o chemickou reakci, kdy se uvolňuje energie v podobě tepla a světla.

plápolat

Plápolat znamená pomalu hořet, blikat s jasnou intenzitou a slabou periodou.

třpytit se

Třpytit se znamená svítit, lesknout se, být ozářený nebo zářit. Obecně se také používá k popisu něčeho, co je velmi krásné a zářící.

lesknout se

Lesknout se znamená odrazit světlo jako když se leskne diamant nebo stříbrný předmět.

zářit

Zářit: odrážet silné světlo, být viditelné jako něco jasného a živého; být velmi dobrý a úspěšný.

svítit

Svítit znamená poskytovat světlo, tj. produkovat světelné záření.

horovat <pro co>

Horovat znamená usilovat o něco, prosazovat to a přemlouvat druhé, aby to schválili.

být zaujat <čím>

Být zaujat znamená projevovat silnou zájem, lásku či obdiv k něčemu/někomu.

Podobná synonyma

horovat

Horovat znamená vyjednávat jakoukoli smlouvu, např. o ceně nebo o podmínkách.

svítit (slunce)

Svítit znamená emitovat světlo, obzvlášť slunce svítí, což je proces produkování energie.

odříznout (plamenem)

Odříznout plamenem znamená oddělit část materiálu vystřihnutím hořícím plamenem.

odměna (peněžitá)

Peněžitá odměna je finanční satisfakce za vykonanou práci.

třpytit se (kmitavě)

Třpytit se znamená jemně kmitat, svítit nebo blýskat se.

zářit (slunce)

Zářit znamená intenzivně svítit, jako například slunce.

hořet

Hořet je chemická reakce, kdy se materiál uvolňuje v podobě světla a tepla. Je to proces, kdy je energie přeměňována na teplo a světlo.

hořet <pro co>

Hořet je proces, kdy se materiál rozkládá za přítomnosti oxidace a tepla.

odměna (autorská)

Odměna je finanční nebo nefinanční odměna věnovaná autorovi jako uznání za vynikající dílo.

zářit (šperk)

Zářit: odrážet jasné a nápadné světlo; vyznačovat se krásou a jiskrou; být velmi působivý.

přestávat hořet

Přestávat hořet znamená ukončit hoření, ztratit plamen nebo přestat jiskřit.

být zaujat

Být zaujat znamená mít silné emoce nebo přesvědčení o něčem, čímž se člověk silně soustředí na danou věc.

začínat zářit

Začínat znamená získat intenzitu a jas, být viditelný a dosáhnout významu.

málo hořet

Málo hořet znamená dosáhnout malého množství výsledků po delší dobu.

zářit (třaslavě)

Přítomností svítit intenzivně a jasně, případně i třpytit se; být oslnivě krásný nebo žárlit.