Facebook

Přidělit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu přidělit.

Význam: Přidělit znamená rozdělit nebo určit někomu nebo něčemu část, úkol nebo právo.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

svěřit

Předat někomu důvěru, aby dohlížel nad čím nebo nad kým.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

určit

Určit znamená specifikovat nebo stanovit detaily osoby, věci nebo situace.

poskytnout (byt)

Poskytnout byt znamená nabídnout někomu dlouhodobé nebo dočasné ubytování.

přiřknout

Přiřknout znamená přidělit nějakou vlastnost nebo schopnost nějaké osobě nebo věci.

Podobná synonyma

vyčinit <co komu>

Vyčinit: udělat někomu odplatu, pomstu nebo trest za něčí činy.

říkat <komu jak>

Říkat je vyjadřování názoru, myšlenky nebo přání nahlas, obvykle někomu jinému.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

radit <komu>

Radit je dávat návody, doporučení, rady, zkušenosti či poučení pro jiné.

<co komu> (neprávem)

"Co komu" je úsloví, které se vztahuje k právu každého člověka na svobodu, spravedlnost a přímou účast ve věcech veřejných. Znamená to, že každý má právo mít vliv na rozhodnutí, která se týkají jeho života.

dopravovat zboží <komu>

Dopravovat zboží znamená převážet ho z jednoho místa na druhé, aby se dostalo ke koncovému spotřebiteli.

podlézat <komu>

Podlézat znamená účelově se k němu přizpůsobovat a naplňovat jeho požadavky, často v rozporu s vlastními názory.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená kritizovat něčí chování nebo činy, vyčítat jim a zdůrazňovat nedostatky.

nahradit <co komu>

Nahradit: zaměnit něčí místo jinou osobou/věcí; zastoupit koho/co.

dát <co komu>

Poskytnout člověku něco, co potřebuje nebo chce.

vynadat <komu>

Vynadat někomu znamená ostře ho kritizovat a zpochybňovat jeho činy nebo postoje.

určit (cenu)

Stanovení ceny, která je vhodná pro obě strany v obchodu.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat nějakou informaci ostatním lidem.

zahýbat <komu>

Zahýbat znamená použít sílu nebo nátlak k donucení někoho k něčemu.

půjčit <co komu>

Půjčit: dát komu něco na dočasné použití, za úplatu nebo zdarma, s tím, že to půjde vrátit.

potvrdit <co komu>

Potvrdit : potvrdit, že je to pravda/že je to správné.

vrátit čest <komu>

Vrátit čest někomu znamená obnovit jeho dobrou pověst a uznání od ostatních.

příslušet <co komu>

Příslušet znamená patřit, být součástí, mít spojení, být závislý na čem/kom.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytovat někomu podporu nebo asistenci.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebrat část nebo celý objem čehokoliv.

svědčit <komu> (zdraví)

Svědčit znamená potvrdit něčí zdraví, tj. potvrdit, že se osoba cítí dobře a je zdráva.

říci <co komu>

Říci znamená sdělit mu slovně nějakou myšlenku, informaci nebo informaci.

svěřit se

Svěřit se znamená sdělit druhé osobě své myšlenky, pocity nebo obavy, čímž se vytváří otevřená komunikace.

připomínat <co komu>

Připomínat - uvědomit si něco, co se již dříve stalo nebo bylo řečeno.

zprotivit se <co komu>

Odmítnout se, postavit se jednomu nebo čemukoliv, čelit čemukoliv; bránit se, mít odpor.

přisoudit <co komu>

Přisoudit znamená připojit něco k něčemu, nebo přiřadit něco k něčemu; připsat něco někomu, přičíst něco někomu.

závidět <komu>

Závidět znamená projevovat závist a touhu po čemkoliv, co někdo jiný má.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být přitažlivým, zalíbit si někoho nebo něco.

uložit (knihy)

Uložit znamená uspořádat a uschovat knihy na jejich místo.