Facebook

Přetvářet - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu přetvářet.

Význam: Přetvářet se znamená změnit nebo upravit podle vlastní vůle, aby se dosáhlo zamýšlených cílů.

tvořit <co>

Tvořit: vytvářet, stvořit, vytvářet něco nového pomocí myšlení, nápadů, materiálů, schopností.

vytvářet

Tvořit, stvořit, vytvářet; vytvářet nové věci, nápady a situace.

utvářet

Vytvářet, formovat, tvarovat nebo konstruovat něco nového.

uzpůsobovat <co>

Přizpůsobit něco pro potřebu nebo požadavek.

předělávat

Předělávat znamená měnit, opravovat nebo zlepšovat něco stávajícího.

přeměňovat (režim)

Přeměňovat (režim) znamená měnit vládní politiku a přístup k lidem nebo stanovit nová pravidla.

transformovat

Transformovat znamená radikálně měnit, přeměňovat nebo přepracovávat něco do jiného stavu či podoby.

Podobná synonyma

vytvářet (dílo)

Tvořit, vytvářet originální díla nebo činnosti.

tvořit

Tvořit znamená vytvářet něco nového nebo přeměňovat něco stávajícího, vytvářet umělecká díla nebo vynalézat.

přeměňovat

Význam slova přeměňovat je měnit nebo transformovat něco z jedné podoby do druhé. To může zahrnovat proměny rozměru, tvaru, barevného spektra nebo dokonce funkčnosti.

vytvářet krystaly

Vytvářet krystaly je proces uspořádání molekul do krystalického uspořádání při konstantní teplotě a tlaku.

okupační režim

Okupační režim je politický systém, kdy jedna země nebo skupina ovládá jinou země nebo skupinu lidí.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená posílit jeho moc a kontrolu, aby se zabránilo změnám.

vytvářet se

Tvořit, tvořit či vytvářet se; představuje postupný proces změny, kdy se člověk snaží přizpůsobit a transformovat.

vytvářet (myšlením)

Tvořit, formovat, vytvářet nové myšlenky, nápady a koncepty prostřednictvím úvah, přemýšlení a kreativního myšlení.

tvořit se

Tvořit se: vytvářet nebo vytvářet něco; vytvářet nebo vytvářet něco nového; změnit nebo změnit existující stav.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

rozpadat se (režim)

Rozpadá se - znamená to, že se nějaký režim pomalu rozpadá, ztrácí svou moc a autoritu.

vytvářet (heslo)

Tvořit, stvořit, vytvářet nové věci, produkty či systémy s použitím znalostí a dovedností.

utvářet se

Přijímat formu, tvar nebo charakter; vytvářet nebo vyvíjet se.

režim

Režim je systém zásad a pravidel, který určuje jakýkoli aspekt politického nebo ekonomického systému.

rozpadnout se (režim)

Rozpadnutí se označuje pro úplné zhroucení, úpadek nebo konec režimu.

politický režim

Politický režim je soustava politických institucí, pravidel, tradic a postupů, které regulují vztahy mezi státem a jeho občany.

hroutit se (režim)

Hroutit se znamená kolabovat, či zanikat. V tomto kontextu se tento term používá pro označení rozpadu nějakého režimu.

transformovat se

Transformovat se znamená, měnit se, přeměnit se, změnit svou podobu nebo charakter.

vytvářet (koncepci)

Vytvářet znamená shromažďovat a organizovat informace, aby byla vytvořena myšlenka, plán nebo koncept.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

vytvářet <co>

Tvořit; stvořit něco nového/originálního z ničeho.

zostřený (režim)

Zostřený režim je stav střeženého obecního nebo státního prostoru s zvýšenou ostrahou, kontrolou a omezením pohybu.