Facebook

Přetvářet - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu přetvářet.

Význam: Přetvářet se znamená změnit nebo upravit podle vlastní vůle, aby se dosáhlo zamýšlených cílů.

tvořit <co>

Tvořit: vytvářet, stvořit, vytvářet něco nového pomocí myšlení, nápadů, materiálů, schopností.

vytvářet

Tvořit, stvořit, vytvářet; vytvářet nové věci, nápady a situace.

utvářet

Vytvářet, formovat, tvarovat nebo konstruovat něco nového.

uzpůsobovat <co>

Přizpůsobit něco pro potřebu nebo požadavek.

předělávat

Předělávat znamená měnit, opravovat nebo zlepšovat něco stávajícího.

přeměňovat (režim)

Přeměňovat (režim) znamená měnit vládní politiku a přístup k lidem nebo stanovit nová pravidla.

transformovat

Transformovat znamená radikálně měnit, přeměňovat nebo přepracovávat něco do jiného stavu či podoby.

Podobná synonyma

tvořit

Tvořit znamená vytvářet, stvořit nebo vytvořit něco nového.

rozpadat se (režim)

Rozpadá se - znamená to, že se nějaký režim pomalu rozpadá, ztrácí svou moc a autoritu.

zhroutit se (režim)

Zhroutit se: pád režimu nebo vlády, který se projeví ztrátou moci, obvykle v důsledku odporu obyvatel.

tvořit (umělecky)

Tvořit umělecky znamená vytvářet umělecké díla, jako jsou malby, sochy, hudba, literatura a další.

politický režim

Politický režim je soustava politických institucí, pravidel, tradic a postupů, které regulují vztahy mezi státem a jeho občany.

přeměňovat

Význam slova přeměňovat je měnit nebo transformovat něco z jedné podoby do druhé. To může zahrnovat proměny rozměru, tvaru, barevného spektra nebo dokonce funkčnosti.

utvářet se

Přijímat formu, tvar nebo charakter; vytvářet nebo vyvíjet se.

upevnit (režim)

Upevnit režim znamená posílit jeho moc a kontrolu, aby se zabránilo změnám.

uzpůsobovat

Přizpůsobit se daným podmínkám, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

režim

Režim je systém politických, hospodářských a sociálních pravidel, který určuje, jak se bude ve společnosti řídit.

okupační režim

Okupační režim je politický systém, kdy jedna země nebo skupina ovládá jinou země nebo skupinu lidí.

vytvářet (koncepci)

Vytvářet znamená shromažďovat a organizovat informace, aby byla vytvořena myšlenka, plán nebo koncept.

vytvářet (dílo)

Tvořit, vytvářet originální díla nebo činnosti.

zpřísnit (režim)

Zpřísnit znamená učinit pravidla, opatření nebo postupy přísnějšími nebo striktnějšími.

vytvářet (myšlením)

Tvořit, formovat, vytvářet nové myšlenky, nápady a koncepty prostřednictvím úvah, přemýšlení a kreativního myšlení.

tvořit se

Tvořit se: vytvářet nebo vytvářet něco nového; změnit způsob myšlení, jednání nebo názorů; vyvíjet se.

vytvářet se

Vytvářet se znamená vyvíjet se, získávat schopnosti a dovednosti a učit se novým věcem.

vytvářet krystaly

Tvorba krystalů: proces uskupování molekul do geometrických struktur, které jsou uspořádány do pravidelných tvarů.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

vytvářet (heslo)

Tvořit, stvořit, vytvářet nové věci, produkty či systémy s použitím znalostí a dovedností.

hroutit se (režim)

Hroutit se znamená kolabovat, či zanikat. V tomto kontextu se tento term používá pro označení rozpadu nějakého režimu.

vytvářet (verše)

Vytvářet znamená tvořit, stvořit, konstruovat, budovat; vytvářením něčeho nového se objevuje něco, co tu dosud nebylo.