Facebook

Utvářet - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu utvářet.

Význam: Vytvářet, formovat, tvarovat nebo konstruovat něco nového.

tvořit <co>

Tvořit: vytvářet, stvořit, vytvářet něco nového pomocí myšlení, nápadů, materiálů, schopností.

vytvářet

Tvořit, stvořit, vytvářet; vytvářet nové věci, nápady a situace.

uzpůsobovat <co>

Přizpůsobit něco pro potřebu nebo požadavek.

přetvářet

Přetvářet se znamená změnit nebo upravit podle vlastní vůle, aby se dosáhlo zamýšlených cílů.

formovat <co>

Tvořit, modelovat, utvářet; formovat znamená vytvářet nebo měnit tvar.

tvarovat

Tvarovat znamená upravit, formovat nebo měnit tvar něčeho, aby vyhovoval určitému účelu.

Podobná synonyma

tvořit

Tvořit znamená vytvářet nebo stvořit něco nového. Zahrnuje přidávání hodnoty, vytváření originálních nápadů a konceptů.

tvarovat <co>

Tvarovat: vytvářet nebo upravovat tvar nebo podobu něčeho.

tvořit se

Tvořit se: vytvářet nebo vytvářet něco; vytvářet nebo vytvářet něco nového; změnit nebo změnit existující stav.

vytvářet (myšlením)

Tvořit, formovat, vytvářet nové myšlenky, nápady a koncepty prostřednictvím úvah, přemýšlení a kreativního myšlení.

tvarovat <co> (přesně)

Udělat různé úpravy vzhledu, tvaru nebo struktury něčeho.

vytvářet se

Tvořit, tvořit či vytvářet se; představuje postupný proces změny, kdy se člověk snaží přizpůsobit a transformovat.

formovat se

Formování se znamená získávat dovednosti, schopnosti a základní charakteristiky, které jsou nezbytné pro úspěšný život.

vytvářet (koncepci)

Vytvářet znamená shromažďovat a organizovat informace, aby byla vytvořena myšlenka, plán nebo koncept.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

formovat

Formovat znamená tvarovat nebo sestavovat něco do požadovaného stavu nebo tvaru.

formovat (tlakem)

Formovat tlakem znamená tvarovat nebo kreslit objemové tvary na materiál pomocí tlaku.

vytvářet krystaly

Tvorba krystalů: proces uskupování molekul do geometrických struktur, které jsou uspořádány do pravidelných tvarů.

tvarovat (sochu)

Vytváření soch prostřednictvím modelování, vyřezávání, leštění nebo jiných technik.

tvořit (umělecky)

Tvořit umělecky znamená vytvářet umělecké díla, jako jsou malby, sochy, hudba, literatura a další.

vytvářet (dílo)

Tvořit, vytvářet originální díla nebo činnosti.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

vytvářet <co>

Tvořit; stvořit něco nového/originálního z ničeho.

vytvářet (heslo)

Tvořit, stvořit, vytvářet nové věci, produkty či systémy s použitím znalostí a dovedností.

vytvářet (verše)

Vytvářet znamená tvořit, stvořit, konstruovat, budovat; vytvářením něčeho nového se objevuje něco, co tu dosud nebylo.