Facebook

Utvářet - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu utvářet.

Význam: Vytvářet, formovat, tvarovat nebo konstruovat něco nového.

tvořit <co>

Tvořit: vytvářet, stvořit, vytvářet něco nového pomocí myšlení, nápadů, materiálů, schopností.

vytvářet

Tvořit, stvořit, vytvářet; vytvářet nové věci, nápady a situace.

uzpůsobovat <co>

Přizpůsobit něco pro potřebu nebo požadavek.

přetvářet

Přetvářet se znamená změnit nebo upravit podle vlastní vůle, aby se dosáhlo zamýšlených cílů.

formovat <co>

Tvořit, modelovat, utvářet; formovat znamená vytvářet nebo měnit tvar.

tvarovat

Tvarovat znamená upravit, formovat nebo měnit tvar něčeho, aby vyhovoval určitému účelu.

Podobná synonyma

tvořit

Tvořit znamená vytvářet nebo stvořit něco nového, originálního a užitečného.

vytvářet krystaly

Tvorba krystalů: proces uskupování molekul do geometrických struktur, které jsou uspořádány do pravidelných tvarů.

formovat se

Formovat se znamená vytvářet si svůj vlastní charakter, vyvíjet se a získávat zkušenosti.

vytvářet (myšlením)

Tvořit, formovat, vytvářet nové myšlenky, nápady a koncepty prostřednictvím úvah, přemýšlení a kreativního myšlení.

formovat

Formovat znamená tvořit, vytvářet, tvarovat, modelovat nebo utvářet.

tvořit se

Tvořit se: vytvářet nebo vytvářet něco nového; změnit způsob myšlení, jednání nebo názorů; vyvíjet se.

formovat (tlakem)

Formovat tlakem znamená tvarovat nebo kreslit objemové tvary na materiál pomocí tlaku.

vytvářet (koncepci)

Vytvářet znamená shromažďovat a organizovat informace, aby byla vytvořena myšlenka, plán nebo koncept.

tvarovat <co> (přesně)

Udělat různé úpravy vzhledu, tvaru nebo struktury něčeho.

vytvářet (verše)

Vytvářet znamená tvořit, stvořit, konstruovat, budovat; vytvářením něčeho nového se objevuje něco, co tu dosud nebylo.

vytvářet <co>

Tvořit; stvořit něco nového/originálního z ničeho.

tvarovat (sochu)

Vytváření soch prostřednictvím modelování, vyřezávání, leštění nebo jiných technik.

vytvářet (dílo)

Tvořit, vytvářet originální díla nebo činnosti.

tvořit (umělecky)

Tvořit umělecky znamená vytvářet umělecké díla, jako jsou malby, sochy, hudba, literatura a další.

vytvářet (heslo)

Tvořit, stvořit, vytvářet nové věci, produkty či systémy s použitím znalostí a dovedností.

vytvářet se

Tvořit, tvořit či vytvářet se; představuje postupný proces změny, kdy se člověk snaží přizpůsobit a transformovat.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

uzpůsobovat

Přizpůsobit se daným podmínkám, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.