Facebook

Vytvářet - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vytvářet.

Význam: Tvořit, stvořit, vytvářet; vytvářet nové věci, nápady a situace.

tvořit <co>

Tvořit: vytvářet, stvořit, vytvářet něco nového pomocí myšlení, nápadů, materiálů, schopností.

utvářet

Vytvářet, formovat, tvarovat nebo konstruovat něco nového.

uzpůsobovat <co>

Přizpůsobit něco pro potřebu nebo požadavek.

přetvářet

Přetvářet se znamená změnit nebo upravit podle vlastní vůle, aby se dosáhlo zamýšlených cílů.

produkovat

Vytvářet nebo vyprodukovat nějakou věc, zboží nebo službu.

vyrábět

Vyrábět je tvůrčí činnost, která zahrnuje vytváření něčeho ze základních materiálů nebo součástí.

tvarovat <co>

Tvarovat: vytvářet nebo upravovat tvar nebo podobu něčeho.

formovat

Formovat znamená tvářit, utvářet nebo modelovat; přizpůsobovat něco do požadovaného tvaru nebo stavu.

1

Zkrácení; stručné shrnutí či zjednodušení informací, aby byly snáze srozumitelné.

destilovaný

Destilovaný = čistý, odpařený a soustředěný produkt po odpaření tekutiny zahřátím.

Podobná synonyma

tvořit

Tvořit znamená vytvářet, stvořit nebo vytvořit něco nového.

tvarovat (sochu)

Vytváření soch prostřednictvím modelování, vyřezávání, leštění nebo jiných technik.

formovat se

Formovat se znamená vytvářet si svůj vlastní charakter, vyvíjet se a získávat zkušenosti.

produkovat exhalace

Produkovat exhalace znamená vydechovat plyny a páry, vytvářené při spalování, hoření nebo chemických reakcích.

tvořit se

Tvořit se: vytvářet nebo vytvářet něco nového; změnit způsob myšlení, jednání nebo názorů; vyvíjet se.

formovat (tlakem)

Formovat tlakem znamená tvarovat nebo kreslit objemové tvary na materiál pomocí tlaku.

produkovat se

Produkovat se znamená vytvářet produkty a služby, které jsou potřeba pro ekonomickou prosperitu.

tvarovat

Změnit nebo upravit tvar nebo podobu něčeho.

formovat <co>

Tvořit, modelovat, utvářet; formovat znamená vytvářet nebo měnit tvar.

tvarovat <co> (přesně)

Udělat různé úpravy vzhledu, tvaru nebo struktury něčeho.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

vyrábět (maso)

Vyrábět maso je proces zpracování, tepelného zpracování a přípravy masa pro spotřebu.

tvořit (umělecky)

Tvořit umělecky znamená vytvářet umělecké díla, jako jsou malby, sochy, hudba, literatura a další.

utvářet (povrch)

Tvořit povrch; modelovat, upravovat a dávat mu tvar.

vyrábět <co>

Vytvářet, stavět nebo opravovat pomocí materiálů, nástrojů a technik.

uzpůsobovat

Přizpůsobit se daným podmínkám, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

produkovat <co>

Vytvářet nebo dodávat .