Facebook

Vytvářet - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vytvářet.

Význam: Tvořit, stvořit, vytvářet; vytvářet nové věci, nápady a situace.

tvořit <co>

Tvořit: vytvářet, stvořit, vytvářet něco nového pomocí myšlení, nápadů, materiálů, schopností.

utvářet

Vytvářet, formovat, tvarovat nebo konstruovat něco nového.

uzpůsobovat <co>

Přizpůsobit něco pro potřebu nebo požadavek.

přetvářet

Přetvářet se znamená změnit nebo upravit podle vlastní vůle, aby se dosáhlo zamýšlených cílů.

produkovat

Vytvářet nebo vyprodukovat nějakou věc, zboží nebo službu.

vyrábět

Vyrábět je tvůrčí činnost, která zahrnuje vytváření něčeho ze základních materiálů nebo součástí.

tvarovat <co>

Tvarovat: vytvářet nebo upravovat tvar nebo podobu něčeho.

formovat

Formovat znamená tvářit, utvářet nebo modelovat; přizpůsobovat něco do požadovaného tvaru nebo stavu.

1

Zkrácení; stručné shrnutí či zjednodušení informací, aby byly snáze srozumitelné.

destilovaný

Destilovaný = čistý, odpařený a soustředěný produkt po odpaření tekutiny zahřátím.

Podobná synonyma

formovat <co>

Tvořit, modelovat, utvářet; formovat znamená vytvářet nebo měnit tvar.

utvářet (povrch)

Tvořit povrch; modelovat, upravovat a dávat mu tvar.

tvořit se

Tvořit se: vytvářet nebo vytvářet něco nového; změnit způsob myšlení, jednání nebo názorů; vyvíjet se.

tvarovat

Tvarovat znamená upravit, formovat nebo měnit tvar něčeho, aby vyhovoval určitému účelu.

tvořit

Tvořit znamená vytvářet něco nového nebo přeměňovat něco stávajícího, vytvářet umělecká díla nebo vynalézat.

vyrábět (maso)

Vyrábět maso je proces zpracování, tepelného zpracování a přípravy masa pro spotřebu.

produkovat <co>

Vytvářet nebo dodávat .

produkovat sekret

Produkovat sekret znamená vylučovat látky, případně tekutiny, do vnitřního prostředí.

překotně produkovat (knihy)

Rychle vytvářet knihy; vytvářet knihy rychle a efektivně.

utvářet se

Přijímat formu, tvar nebo charakter; vytvářet nebo vyvíjet se.

formovat se

Formování se znamená získávat dovednosti, schopnosti a základní charakteristiky, které jsou nezbytné pro úspěšný život.

vyrábět <co>

Vytvářet, stavět nebo opravovat pomocí materiálů, nástrojů a technik.

produkovat exhalace

Produkovat exhalace znamená vydechovat plyny a páry, vytvářené při spalování, hoření nebo chemických reakcích.

uzpůsobovat

Přizpůsobit se daným podmínkám, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

produkovat se

Produkovat se znamená vytvářet produkty a služby, které jsou potřeba pro ekonomickou prosperitu.

tvarovat <co> (přesně)

Udělat různé úpravy vzhledu, tvaru nebo struktury něčeho.

formovat (tlakem)

Formovat tlakem znamená tvarovat nebo kreslit objemové tvary na materiál pomocí tlaku.

vyrábět (doma)

Vyrábět doma znamená vytvářet věci ručně nebo s pomocí nástrojů a materiálů k dispozici.

tvarovat (sochu)

Vytváření soch prostřednictvím modelování, vyřezávání, leštění nebo jiných technik.