Facebook

Uzpůsobovat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu uzpůsobovat <co>.

Význam: Přizpůsobit něco pro potřebu nebo požadavek.

tvořit <co>

Tvořit: vytvářet, stvořit, vytvářet něco nového pomocí myšlení, nápadů, materiálů, schopností.

vytvářet

Tvořit, stvořit, vytvářet; vytvářet nové věci, nápady a situace.

utvářet

Vytvářet, formovat, tvarovat nebo konstruovat něco nového.

přetvářet

Přetvářet se znamená změnit nebo upravit podle vlastní vůle, aby se dosáhlo zamýšlených cílů.

Podobná synonyma

utvářet se

Přijímat formu, tvar nebo charakter; vytvářet nebo vyvíjet se.

vytvářet se

Tvořit, tvořit či vytvářet se; představuje postupný proces změny, kdy se člověk snaží přizpůsobit a transformovat.

tvořit

Tvořit znamená vytvářet, stvořit, vytvářet nebo vytvářet nové věci nebo věci ze stávajícího materiálu.

vytvářet krystaly

Tvorba krystalů: proces uskupování molekul do geometrických struktur, které jsou uspořádány do pravidelných tvarů.

vytvářet (dílo)

Tvořit, vytvářet originální díla nebo činnosti.

tvořit (těžce)

Tvořit znamená vytvářet, vytvářet nové věci, případně zlepšovat ty stávající. Těžké tvoření zahrnuje obtížné úkoly, vyžadující koncentraci a vytrvalost.

vytvářet (myšlením)

Tvořit, formovat, vytvářet nové myšlenky, nápady a koncepty prostřednictvím úvah, přemýšlení a kreativního myšlení.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

vytvářet (heslo)

Tvořit, stvořit, vytvářet nové věci, produkty či systémy s použitím znalostí a dovedností.

utvářet (povrch)

Tvořit povrch; modelovat, upravovat a dávat mu tvar.

vytvářet (verše)

Vytvářet znamená tvořit, stvořit, konstruovat, budovat; vytvářením něčeho nového se objevuje něco, co tu dosud nebylo.

tvořit se

Tvořit se: vytvářet nebo vytvářet něco; vytvářet nebo vytvářet něco nového; změnit nebo změnit existující stav.

vytvářet (koncepci)

Vytvářet znamená shromažďovat a organizovat informace, aby byla vytvořena myšlenka, plán nebo koncept.

tvořit (umělecky)

Tvořit umělecky znamená vytvářet umělecké díla, jako jsou malby, sochy, hudba, literatura a další.

vytvářet <co>

Tvořit; stvořit něco nového/originálního z ničeho.