Facebook

Tvořit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu tvořit <co>.

Význam: Tvořit: vytvářet, stvořit, vytvářet něco nového pomocí myšlení, nápadů, materiálů, schopností.

vytvářet

Tvořit, stvořit, vytvářet; vytvářet nové věci, nápady a situace.

utvářet

Vytvářet, formovat, tvarovat nebo konstruovat něco nového.

uzpůsobovat <co>

Přizpůsobit něco pro potřebu nebo požadavek.

přetvářet

Přetvářet se znamená změnit nebo upravit podle vlastní vůle, aby se dosáhlo zamýšlených cílů.

Podobná synonyma

vytvářet (verše)

Vytvářet znamená tvořit, stvořit, konstruovat, budovat; vytvářením něčeho nového se objevuje něco, co tu dosud nebylo.

vytvářet <co>

Tvořit; stvořit něco nového/originálního z ničeho.

vytvářet krystaly

Vytvářet krystaly je proces uspořádání molekul do krystalického uspořádání při konstantní teplotě a tlaku.

vytvářet (myšlením)

Tvořit, formovat, vytvářet nové myšlenky, nápady a koncepty prostřednictvím úvah, přemýšlení a kreativního myšlení.

vytvářet (koncepci)

Vytvářet znamená shromažďovat a organizovat informace, aby byla vytvořena myšlenka, plán nebo koncept.

vytvářet (heslo)

Tvořit, stvořit, vytvářet nové věci, produkty či systémy s použitím znalostí a dovedností.

vytvářet (dílo)

Tvořit, vytvářet originální díla nebo činnosti.

utvářet se

Přijímat formu, tvar nebo charakter; vytvářet nebo vyvíjet se.

uzpůsobovat

Přizpůsobit se daným podmínkám, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

vytvářet se

Vytvářet se znamená vyvíjet se, získávat schopnosti a dovednosti a učit se novým věcem.

utvářet (povrch)

Tvořit povrch; modelovat, upravovat a dávat mu tvar.