Facebook

Popud - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu popud.

Význam: Popud je impulz, který vyvolává činnost nebo myšlení.

skutek

Skutek je čin nebo činy, které mají následky, z nichž vyplývají nějaké právní důsledky.

čin

Čin je akce nebo jednání, které má určitým způsobem vliv na výsledek, nebo dokonce změnu ve výsledku.

jednání

Jednání je činnost nebo proces, kterým se dosahuje cílů a jehož výsledkem mohou být činy, dohody nebo rozhodnutí.

počínání

Počínání je akce nebo činnost někoho, kdo se úmyslně zabývá něčím nebo provádí něco.

podnět

Podnět je vnější nebo vnitřní stimulace, která vyvolává reakci nebo vyvolává činnost.

pohnutka

Pohnutka je příčina nebo motiv pro činnost nebo jednání.

impuls

Impuls je silná vnitřní motivace k náhlému jednání. Je to náhlá touha nebo nutkání k činu.

signál

Signál je varování nebo informace poslaná z jednoho místa nebo zdroje k druhému.

pobídka

Pobídka je podnět nebo motivace k nějakému jednání nebo činu.

vybídnutí

Vybídnutí je pozvání k jednání, které může být formální nebo neformální, včetně nabídky odpovídajícího odměňování.

Podobná synonyma

skutek (milosrdný)

Čin milosrdnosti, který může být fyzický, finanční nebo emoční; čin, kterým se projevuje soucit.

signál (dopravní)

Signál je příznak ve formě signálu, který se používá k upozornění na změny v dopravní situaci nebo k dávání pokynů.

podnět (činu)

Podnět je akce, událost, myšlenka nebo informace, která vyvolává činnost nebo reakci.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

neprozíravý (jednání)

Neprozíravé jednání je jednání, které není obezřetné a rozvážné a může mít za následek škodu.

pozitivní jednání

Pozitivní jednání je forma chování, která přináší kladné výsledky a podporuje pozitivní vztahy mezi lidmi.

odložit (jednání)

Odložit jednání znamená odložit jeho dokončení na pozdější dobu.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.

hrozný (skutek)

Hrozný skutek je ohavnost, zločin, nedostatečné chování nebo zhoršení situace, které je nesprávné a zasluhuje potrestání.

čestné jednání

Čestné jednání zahrnuje jednání s úctou k druhým a dodržování základních etických principů.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

obratnost (v jednání)

Obratnost je schopnost přizpůsobovat se změnám situací a vytvářet šikovná řešení.

volnost jednání

Volnost jednání je schopnost jednat a projevovat se podle svých přesvědčení bez cizího dohledu nebo omezení.

pravidlo (jednání)

Pravidlo je ustanovení, které stanoví jasné očekávání a předpisy pro jednání.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

nezdařit se (jednání)

Neúspěch, selhání; nedosáhnutí požadovaného výsledku nebo cíle.

protahovat (jednání)

Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

odsunout (jednání)

Odsunutí znamená odstranit, odstranit nebo přesunout něco na jiné místo.

zmařit (jednání)

Zmařit znamená zrušit, zahodit, zneplatnit nebo znemožnit, aby činnost měla nějaký účinek.

zdrženlivost (v jednání)

Zdrženlivost v jednání znamená mít opatrnost, aby se zabránilo udělení příliš velkého příslibu nebo závazku.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

odezva (na podnět)

Reakce (na podnět); zpětná vazba, reakční doba.

postupovat (jednání)

Postupovat znamená jednat systematicky a s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.