Facebook

Zaregistrovat se - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu zaregistrovat se.

Význam: Zaregistrovat se znamená vyplnit potřebné údaje a zaregistrovat se na nějakou webovou stránku či službu.

být zanesen (do seznamu)

Být zanesen znamená být zapsán do seznamu; být zaznamenán.

Podobná synonyma

zápis (do seznamu)

Zápis je informace nebo otisk, který se uloží, např. do seznamu, aby byl později zpětně získán.

zapsat (do seznamu)

Zapsat: zaznamenat informaci do seznamu, části dokumentu nebo jiného záznamu.