Facebook

Pohnutí - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu pohnutí.

Význam: Pohnutí je silné emoční prožívání, které může mít pozitivní nebo negativní povahu.

pohyb

Pohyb je změna pozice nebo polohy tělesa v prostoru nebo v čase.

hnutí

Hnutí je soubor lidí sdružených k ochraně a prosazování společných cílů a hodnot.

dojetí

Dojetí je pocit hlubokého citového prožitku, který je často doprovázen slzami štěstí.

rozechvění

Rozechvění je emocionální stav, kdy se člověk cítí plný napětí a očekávání.

vzrušení

Vzrušení je stav vyvolaný vzrušivými podněty, který se projevuje fyzickými i psychickými změnami.

zápal

Zápal je vážné onemocnění, které je způsobeno infekcí. Je doprovázeno horečkou, únavou, bolestmi a opuchy.

nadšení

Nadšení je silný pocit nadšení, entuziasmu a nadšení pro něco, co člověk miluje a oceňuje.

zanícenost

Zanícenost je silný a nadšený projev nadšení, emocí, vášně nebo lásky.

entuziasmus

Entuziasmus je silný pocit nadšení a nadšení. Je to vášeň pro něco, co vás dělá šťastným a motivuje vás k činům.

Podobná synonyma

nadšení (prudké)

Silné nadšení; intenzivní entuziasmus; nadmíru vzrušení; zimní energie; vášnivá euforie.

bez hnutí

Bez hnutí znamená bez pohybu nebo činnosti, nebo bez použití síly nebo energie.

potlačit (nadšení)

Potlačit znamená snížit nebo zmírnit intenzitu, sílu, projev něčeho, např. nadšení.

udělat pohyb

Udělat pohyb znamená provádět jakýkoli druh fyzické aktivity, aby se posílila síla, výdrž a obratnost.

vzrušení (silné)

Silný duševní nebo fyzický stav, který je spojen se silnou emocí, napětím a euforií.

projev nadšení

Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.

pohyb (hvězd)

Pohyb hvězd je neustálý pohyb hvězdných objektů po obloze, který je vyvolán gravitací a rotací Galaxie.

plný nadšení

Plný nadšení: úplně nadšený, nadmíru nadšený, nadšení vrcholící v euforii.

pohyb vpřed

Pohyb vpřed je pohyb, kterým se snažíme dosáhnout cíle. Je to pohyb směrem k úspěchu a napředování.

odborové hnutí

Odborové hnutí je organizace založená zaměstnanci, kteří se snaží získat lepší podmínky zaměstnání, vyšší mzdy a nároky na pracovní bezpečnost.

pohyb vlaku

Pohyb vlaku je pohyb vozidel ve stanoveném čase po určitých tratích, kde se přepravují osoby a zboží.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

ubývat (nadšení)

Ubývat znamená postupně oslabovat, snižovat se. U nadšení znamená, že se postupně zmenšuje něčí zájem, zápal a entuziasmus.

otáčivý pohyb

Otáčivý pohyb je pohyb, který se pohybuje kolem stálé osy.

podléhat dojetí

Ustoupit emočnímu záchvatu nebo něčemu, čím se silně ovlivňuje.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

vypuknout (nadšení)

Vypuknout znamená prudce vybuchnout, vyvolat velké nadšení nebo emoce.

pohyb ruky

Pohyb ruky je pohyb rukou, který může být jak spontánní, tak úmyslný a jehož cílem je obvykle vyjádřit nějakou myšlenku nebo pocity.

(emancipační) ženské hnutí

Emancipační ženské hnutí je hnutí, které usiluje o zlepšení postavení žen ve společnosti a prosazování jejich práv.

rozechvění (prudké)

Prudká rozechvělost - emoce způsobená silnou radostí, strachem nebo úzkostí, doprovázená bušením srdce a bleskem v očích.

rytmický pohyb

Rytmický pohyb je opakováním stejných pohybů ve stejném pořadí a rytmu.