Facebook

Pohnutí - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu pohnutí.

Význam: Pohnutí je silné emoční prožívání, které může mít pozitivní nebo negativní povahu.

pohyb

Pohyb je změna pozice nebo polohy tělesa v prostoru nebo v čase.

hnutí

Hnutí je soubor lidí sdružených k ochraně a prosazování společných cílů a hodnot.

dojetí

Dojetí je pocit hlubokého citového prožitku, který je často doprovázen slzami štěstí.

rozechvění

Rozechvění je emocionální stav, kdy se člověk cítí plný napětí a očekávání.

vzrušení

Vzrušení je stav vyvolaný vzrušivými podněty, který se projevuje fyzickými i psychickými změnami.

zápal

Zápal je vážné onemocnění, které je způsobeno infekcí. Je doprovázeno horečkou, únavou, bolestmi a opuchy.

nadšení

Nadšení je silný pocit nadšení, entuziasmu a nadšení pro něco, co člověk miluje a oceňuje.

zanícenost

Zanícenost je silný a nadšený projev nadšení, emocí, vášně nebo lásky.

entuziasmus

Entuziasmus je silný pocit nadšení a nadšení. Je to vášeň pro něco, co vás dělá šťastným a motivuje vás k činům.

Podobná synonyma

odborové hnutí

Odborové hnutí je organizace založená zaměstnanci, kteří se snaží získat lepší podmínky zaměstnání, vyšší mzdy a nároky na pracovní bezpečnost.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

vzrušení (silné)

Vzrušení je silný stav prožívání emocí, který se projevuje např. bušením srdce, zrychleným dechem, změnou barvy pleti aj.

pohyb (hvězd)

Pohyb hvězd je neustálý pohyb hvězdných objektů po obloze, který je vyvolán gravitací a rotací Galaxie.

(emancipační) ženské hnutí

Emancipační ženské hnutí je hnutí, které usiluje o zlepšení postavení žen ve společnosti a prosazování jejich práv.

udělat pohyb

Udělat pohyb znamená provádět jakýkoli druh fyzické aktivity, aby se posílila síla, výdrž a obratnost.

bez hnutí

Bez hnutí znamená bez pohybu nebo činnosti, nebo bez použití síly nebo energie.

pohyb vlaku

Pohyb vlaku je pohyb vozidel ve stanoveném čase po určitých tratích, kde se přepravují osoby a zboží.

pohyb vpřed

Pohyb vpřed je pohyb, kterým se snažíme dosáhnout cíle. Je to pohyb směrem k úspěchu a napředování.

ubývat (nadšení)

Ubývat znamená postupně oslabovat, snižovat se. U nadšení znamená, že se postupně zmenšuje něčí zájem, zápal a entuziasmus.

plný nadšení

Plný nadšení: úplně nadšený, nadmíru nadšený, nadšení vrcholící v euforii.

rytmický pohyb

Rytmický pohyb je opakováním stejných pohybů ve stejném pořadí a rytmu.

rozechvění (prudké)

Prudká rozechvělost - emoce způsobená silnou radostí, strachem nebo úzkostí, doprovázená bušením srdce a bleskem v očích.

vypuknout (nadšení)

Vypuknout znamená prudce vybuchnout, vyvolat velké nadšení nebo emoce.

projev nadšení

Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.

podléhat dojetí

Ustoupit emočnímu záchvatu nebo něčemu, čím se silně ovlivňuje.

otáčivý pohyb

Otáčivý pohyb je pohyb, který se pohybuje kolem stálé osy.

pohyb ruky

Pohyb ruky je pohyb rukou, který může být jak spontánní, tak úmyslný a jehož cílem je obvykle vyjádřit nějakou myšlenku nebo pocity.

potlačit (nadšení)

Potlačit znamená snížit nebo zmírnit intenzitu, sílu, projev něčeho, např. nadšení.

pohyb (prudký)

Pohyb (prudký) je rychlá a intenzivní změna pozice nebo stavu.

nadšení (prudké)

Nadšení je silná radost, která se projevuje bouřlivým entuziasmem a nadšením.