Facebook

Prospívat <komu> (pohyb) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu prospívat <komu> (pohyb).

Význam: Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

vydávat svědectví

Vyprávění osobních zkušeností nebo svědectví o čemkoli, co se stalo.

dosvědčovat

Dosvědčovat: potvrzovat; přísahat na pravdivost; svědčit o něčem.

prozrazovat

Odkrývat informace, které by měly zůstat utajené; objevovat skrytá fakta.

dokazovat

Dokazovat znamená důkladně a s dostatečným důkazem prokázat pravdivost něčeho.

Podobná synonyma

vydávat <co>

Vydávat: publikovat, distribuovat, uveřejňovat, zveřejňovat, šířit nebo poskytovat.

vydávat teplo

Vyzařovat teplo, přenášet energii do okolí.

prozrazovat <co komu>

Prozrazovat znamená sdělovat někomu informace, které se měly zůstat utajeny.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat něco do oběhu nebo komu, vydávat povolení, licenci, zaštítit.

svědectví <o čem>

Svědectví je osobní vyjádření skutečnosti nebo události, které může být využito pro posouzení faktů.

svědectví (názorné)

Svědectví je osobní zkušenost, která se týká nějaké události nebo skutečnosti.

svědectví

Svědectví je osobní zpověď člověka osobního zkušenosti, která je důkazem o tom, co se stalo.

vydávat vzdechy

Vydávat vzdechy znamená sténání, sténání, hlasité výdechy a nářky.

vydávat (energii)

Vydávat znamená uvolňovat a dodávat energii, tedy dávat ji do okolí.

prozrazovat se

Odhalovat informace, které by měly zůstat utajeny.

vydávat

Vydávat znamená vyhlašovat, vydávat dokumenty, vydávat pokyny nebo vydávat věci k použití.

dokazovat (vinu)

Dokazovat vinu je proces, při kterém se předkládají důkazy, které naznačí, že se osoba dopustila určitého činu.

vydávat rozsudek

Udělení soudního rozsudku - rozhodnutí soudu o vině nebo nevině obžalovaného, trestu a dalších dopadech.

prozrazovat <co>

Prozrazovat znamená odhalit informaci, která byla dříve tajena.

vydávat (známky)

Vydávat znamená dávat nebo poskytovat něco (např. známky) oficiálně, obvykle s odpovídajícím dokumentem.

vydávat (plody)

Dávat nebo přinášet plody, ovoce nebo výsledky.

vydávat (chlad)

Vydávat chlad: ochlazovat prostor tím, že se ve vzduchu cirkuluje chladný vzduch.

prozrazovat <co na koho>

Prozrazovat znamená sdělovat něco, co by mělo být tajemstvím, aby bylo známo někomu jinému.

dokazovat nepravdivost

Vyvrátit, dokázat nepravdivost.

vydávat (zvuk)

Vydávat znamená vyzařovat nebo produkovat zvuk.

vydávat se na cestu

Vydávat se na cestu znamená opouštět stávající místo a udělat si cestu k novému cíli.

zrádně vydávat

Zrádně vydávat znamená úmyslně šířit informace, které jsou nepravdivé nebo vytržené z kontextu.