Facebook

Potlačit (nadšení) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu potlačit (nadšení).

Význam: Potlačit znamená snížit nebo zmírnit intenzitu, sílu, projev něčeho, např. nadšení.

vychladnout

Zchladnout, zmírnit intenzitu nebo změnit náladu.

vystydnout

Vystydnout se označuje pro stav, kdy je člověk znepokojený nebo trapně zahanbený.

zahřát

Zahřát znamená zvýšit teplotu čeho nebo někoho. Obecně se používá i v přeneseném smyslu, například pro vyjádření pozitivního pocitu.

zchladit

Snížit teplotu nebo intenzitu emocí, situace či vztahu.

uklidnit

Uklidnit znamená snížit úroveň napětí, stresu, nesouhlasu nebo úzkosti.

ztlumit

Ztlumit znamená snížení intenzity zvuku nebo jiného druhu energie.

Podobná synonyma

zahřát (kamna)

Zahřát kamna znamená ohřát jejich vnitřnosti dostatečně na to, aby bylo možné v nich vytvářet teplo.

uklidnit se

Zklidnit se, uvolnit se a najít vnitřní mír.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená zmírnit jeho strach, vyrovnat jeho emoce a zklidnit jeho myšlenky.

ztlumit (hlas)

Ztlumit znamená snížit hlasitost nebo intenzitu něčeho.

ztlumit (světlo)

Snížit jas světla, aby bylo méně intenzivní.

zchladit se

Zchladit se znamená uklidnit se a uvolnit napětí.

zahřát se

Zahřát se znamená zvýšit tělesnou teplotu tím, že se vzájemně prohřeje nebo se ohřátím venku.

ztlumit (zvuk)

Snížit intenzitu zvuku; zmírnit hlasitost.

vychladnout (čaj)

Uchladit čaj, aby byl přijatelný k pití.

uklidnit <koho n. co>

Uklidnit znamená zmírnit napětí a stres, kterým člověk či věc čelí.

ztlumit (rádio)

Ztlumit znamená snížit intenzitu zvuku, často odkazuje na regulaci hlasitosti audio zařízení, např. rádia.

uklidnit se (situace)

Uklidnit se znamená uvolnit napětí, uklidnit emoce a soustředit se na pozitivní stránky situace.