Facebook

Zchladit (nadšení) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu zchladit (nadšení).

ochromit <co>

Ochromit znamená omezit či zabránit něčemu, aby se mohlo plně rozvinout.

zastavit

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, pohyb nebo tok.

Podobná synonyma

zastavit se

Zastavit se znamená přerušit činnost, či pohyb a udělat pauzu.

ochromit

Ochromit znamená potlačit či omezit něčí schopnosti, sílu nebo schopnost činit něco.

zastavit <co>

Zastavit: přerušit, pozastavit, ukončit.

zastavit (vzestup)

Zastavit vzestup znamená zabránit tomu, aby se stav nebo situace dále zhoršovaly.

zastavit se (motor)

Zastavit se (motor) znamená vypnout motor a ukončit jeho provoz.

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.

zastavit se <o co>

Zastavit se znamená pozastavit nebo zastavit činnost, situaci nebo proces, aby se mohlo zamyslet nad jeho důsledky.

zastavit se (v řeči)

Zastavit se znamená zastavit činnost, zastavit se na místě nebo zastavit se v tom, co člověk dělá.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

ochromit (dopravu)

Ochromit znamená zastavit, zablokovat nebo omezit dopravu.

zastavit (bolest)

Zastavit bolest: přinést úlevu tím, že zmírní nebo zastaví původní symptom.

zastavit (dech)

Zastavit dech znamená přestat dýchat nebo zadržet dech na určitou dobu.

zastavit (plyn)

Zastavit (plyn) znamená ukončit jeho tok nebo proudění.

zastavit se (vývoj)

Zastavit se znamená přerušit vývoj, činnost nebo proces a nechat jej v tomto stavu.

zastavit (motor)

Zastavit motor znamená přerušit jeho práci a jeho provoz.

zastavit se <kde>

Zastavit se znamená zastavit pohyb a zůstat na místě. Při použití se slovem "kde" to znamená zastavit se na určitém místě.

ochromit (mrtvice)

Ochromit znamená náhle uvést do stavu ztráty části nebo celého pohyblivosti, citlivosti nebo jiného smyslu, obvykle způsobeného mrtvicí.

zastavit se (hodiny)

Zastavit se znamená přestat pohybovat, zastavit činnost nebo čas. V případě hodin znamená zastavit jejich pohyb a zastavit tak čas.