Facebook

Projev nadšení - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu projev nadšení.

Význam: Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.

potlesk (veřejný)

Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

jásot (neutuchající)

Jásot je vřelé a nadšené projevování radosti, které se nezastaví, ani neustupuje.

veřejná pocta

Veřejná pocta je oslava, která vyjadřuje úctu a uznání pro někoho, kdo něco udělal nebo dosáhl.

Podobná synonyma

pocta

Pocta je forma vyjádření úcty k něčímu či něčemu, které mu je věnováno ve formě slov, činů, obdivu nebo obětí.

potlesk

Potlesk je hlasitý zvuk, jako když lidé tleskají rukama nebo příbuznými zvukovými výrazy, jako je například řev, aby vyjádřili souhlas, radost nebo uznání.

jásot

Radostné volání a skandování, obvykle spojené s úspěchem nebo vítězstvím.

rozburácet se (potlesk)

Rozburácet se znamená bouřlivě tleskat nebo jinak vyjádřit nadšení.

veřejný

Veřejný je označení pro věci nebo události, které jsou dostupné veřejnosti nebo se s nimi mohou lidé veřejně ztotožňovat.

neutuchající

Neutuchající znamená trvalý, nekončící, neustále pokračující.

potupa (veřejná)

Potupa je veřejné ostrakizování, které je zažité a způsobuje hanbu a ponížení.

patřit (pocta)

Patřit je znamenat být součástí, sdílet, uznávat, dávat poctu, respektovat, být věrný.

veřejný dům

Veřejný dům je místo, kde si můžete koupit a vychutnat alkoholické nápoje a obvykle i jídlo.

bouřlivý (potlesk)

Bouřlivý potlesk je velmi silná odezva, velmi hlasitý a radostný, s dlouhými a intenzivními aplausem.

veřejná informovanost

Veřejná informovanost je stav, kdy jsou lidé informováni o událostech, které se týkají veřejnosti.

veřejná doprava

Veřejná doprava je systém transportu, který slouží k přepravě osob z místa na místo. Zahrnuje autobusy, tramvaje, metra, vlaky a další.

pocta (okázalá)

Okázalá pocta je úcta vyjádřená velkolepým způsobem, jako je formální ceremonie nebo zvláštní oslava.