Facebook

Projev nadšení - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu projev nadšení.

Význam: Projev nadšení je vyjádření radosti, entuziasmu a nadšení, které může být vyjádřeno ústně nebo pohybem.

potlesk (veřejný)

Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

jásot (neutuchající)

Jásot je vřelé a nadšené projevování radosti, které se nezastaví, ani neustupuje.

veřejná pocta

Veřejná pocta je oslava, která vyjadřuje úctu a uznání pro někoho, kdo něco udělal nebo dosáhl.

Podobná synonyma

veřejný

Veřejný znamená, že se to týká všech, nikoli pouze jednotlivce nebo skupinky lidí.

jásot

Radostné volání, bouřlivý potlesk, hlučné jásání; to je jásot.

pocta

Pocta je projev úcty a uznání k někomu nebo něčemu, obvykle ve formě slov, obřadů nebo vyjádření.

bouřlivý (potlesk)

Bouřlivý potlesk je velmi silná odezva, velmi hlasitý a radostný, s dlouhými a intenzivními aplausem.

veřejný dům

Veřejný dům je místo, kde si můžete koupit a vychutnat alkoholické nápoje a obvykle i jídlo.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

vypukávat (jásot)

Vypukávat znamená hlasitě a nadšeně jásat, radovat se a vyjádřit svou radost.

podpora (veřejná)

Podpora veřejnosti je poskytování finančních, materiálních nebo jiných prostředků k podpoře určitého cíle nebo projektu.

patřit (pocta)

Patřit je znamenat být součástí, sdílet, uznávat, dávat poctu, respektovat, být věrný.

neutuchající

Neutuchající znamená trvalý, nekončící, neustále pokračující.

pocta (okázalá)

Okázalá pocta je úcta vyjádřená velkolepým způsobem, jako je formální ceremonie nebo zvláštní oslava.

rozburácet se (potlesk)

Rozburácet se znamená bouřlivě tleskat nebo jinak vyjádřit nadšení.

potlesk

Potlesk je hlasitý zvuk, jako když lidé tleskají rukama nebo příbuznými zvukovými výrazy, jako je například řev, aby vyjádřili souhlas, radost nebo uznání.