Facebook

Pobouřit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu pobouřit.

Význam: Pobouřit znamená vyvolat silné rozhořčení nebo hněv.

rozčilit

Rozčilit znamená vyvolat zlost, vztek nebo rozhořčení.

rozhořčit

Rozhořčení je emoce, která se projevuje silnou zlostí a hněvem.

rozzlobit

Rozzlobit se znamená vyjádřit na někoho nebo na něco svou negativní emoci, která je vyvolána negativním prožitkem, jako je například hněv.

uklidnit

Uklidnit znamená zmírnit stres nebo napětí a obnovit klid a pohodu.

podráždit (city)

Podráždit znamená vyvolat nějakou negativní reakci, či nespokojenost, napětí či emocionální bouři.

rozjitřit

Rozjitřit znamená rozhýbat, nastartovat, zvýšit zájem či napětí.

rozrušit

Způsobit nespokojenost, zmatení nebo vzrušení.

vzbouřit

Vzbouřit se znamená veřejně protestovat proti neférovým nebo nespravedlivým systémům nebo autoritám.

vyburcovat

Vyburcovat znamená vzbudit či probudit k činnosti, motivovat, podnítit k pohybu či akci.

poštvat

Pobízet, podněcovat, vybízet k činu, někoho hnát k něčemu.

popíchnout

Pobídnout k činnosti, občas přísným připomenutím; motivovat k určitému jednání.

popudit

Popudit je vyvolat nebo navodit zvědavost, motivaci nebo zájem.

Podobná synonyma

uklidnit se

Uklidnit se znamená zbavit se napětí, stresu a strachu a prožívat klid, který je nezbytný pro příjemný pocit pohody.

rozzlobit se

Rozzlobit se znamená být naštvaný nebo vzteklý, zpravidla ohledně něčeho, co se stalo nebo co se řeklo.

rozrušit seřízení

Rozrušit seřízení znamená narušit nebo změnit stávající pořádek nebo uspořádání.

vzbouřit se

Vzbouřit se znamená veřejně protestovat nebo se bránit proti něčemu, co se považuje za nespravedlivé.

uklidnit <koho n. co>

Uklidnit znamená zmírnit napětí a stres, kterým člověk či věc čelí.

rozzlobit <koho>

Rozzlobit znamená rozčílit; vyvolat v někom zlost nebo rozhořčení.

rozhořčit se

Projevit velkou nespokojenost a rozčilení, často i hlasitou kritikou.

uklidnit <koho>

Uklidnit: umírnit emoce, usmířit, uvolnit napětí, učinit klidnějším.

rozjitřit <koho n. co>

Rozjitřit: vzbudit a udržet pozornost, zvýšit napětí, zajímavost či zájem o danou věc nebo osobu.

podráždit <koho>

Podráždit znamená vyvolat v něm rozčílení, frustraci nebo zlost.

rozčílit se

Rozčílit se znamená vyjádřit nespokojenost, rozhněvání nebo znechucení.

podráždit

Podráždit znamená vyvolat určité znepokojení nebo rozčílení u druhého člověka.

rozrušit (systém)

Způsobit chaos nebo chaos v systému; změnit nebo narušit pevnou strukturu.

rozčilit se

Rozčílit se znamená projevit nespokojenost nebo rozhořčení, často vyjádřené hlasitým protestem.