Facebook

Pobouřit - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu pobouřit.

Význam: Pobouřit znamená vyvolat silné rozhořčení nebo hněv.

rozčilit

Rozčilit znamená vyvolat zlost, vztek nebo rozhořčení.

rozhořčit

Rozhořčení je emoce, která se projevuje silnou zlostí a hněvem.

rozzlobit

Rozzlobit se znamená vyjádřit na někoho nebo na něco svou negativní emoci, která je vyvolána negativním prožitkem, jako je například hněv.

uklidnit

Uklidnit znamená zmírnit stres nebo napětí a obnovit klid a pohodu.

podráždit (city)

Podráždit znamená vyvolat nějakou negativní reakci, či nespokojenost, napětí či emocionální bouři.

rozjitřit

Rozjitřit znamená rozhýbat, nastartovat, zvýšit zájem či napětí.

rozrušit

Způsobit nespokojenost, zmatení nebo vzrušení.

vzbouřit

Vzbouřit se znamená veřejně protestovat proti neférovým nebo nespravedlivým systémům nebo autoritám.

vyburcovat

Vyburcovat znamená vzbudit či probudit k činnosti, motivovat, podnítit k pohybu či akci.

poštvat

Pobízet, podněcovat, vybízet k činu, někoho hnát k něčemu.

popíchnout

Pobídnout k činnosti, občas přísným připomenutím; motivovat k určitému jednání.

popudit

Popudit je vyvolat nebo navodit zvědavost, motivaci nebo zájem.

Podobná synonyma

uklidnit se

Uklidnit se znamená vyrovnat emoce, snížit úroveň stresu a dosáhnout duševní pohody.

podráždit

Podráždit znamená vyvolat určité znepokojení nebo rozčílení u druhého člověka.

rozjitřit <koho n. co>

Rozjitřit: vzbudit a udržet pozornost, zvýšit napětí, zajímavost či zájem o danou věc nebo osobu.

rozčilit se

Rozčílit se je vyjádření silného rozhořčení, vzteku či zlosti.

podráždit <koho>

Podráždit znamená vyvolat v něm rozčílení, frustraci nebo zlost.

rozzlobit se

Rozzlobit se znamená vyjádřit vztek, zlost a zúrivost.

rozrušit seřízení

Rozrušit seřízení znamená narušit nebo změnit stávající pořádek nebo uspořádání.

rozzlobit <koho>

Rozzlobit: vyvolat zlost, podráždění u někoho; vyvolat v někom nepříjemné emoce.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená zmírnit jeho/její úzkost, hněv nebo vztek, aby se cítili lépe.

rozhořčit se

Rozhořčit se znamená projevit velké rozhořčení nebo hněv.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

rozrušit <co>

Rozrušit: narušit, způsobit zmatenost, vyvolat šok nebo přerušit stávající klid.

vyburcovat <koho>

Vyburcovat znamená vzbudit zájem nebo motivaci k nějaké činnosti či podniknutí nějaké akce.

popíchnout <koho>

Popíchnout znamená vyburcovat, podnítit, motivovat k něčemu.