Facebook

Popíchnout - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu popíchnout.

Význam: Pobídnout k činnosti, občas přísným připomenutím; motivovat k určitému jednání.

podnítit

Podnítit znamená přimět k činu, zvýšit aktivitu nebo povzbudit.

popudit

Popudit znamená vyvolat zájem nebo motivaci k jednání, činnosti či myšlení.

poštvat

Podněcovat k určitému jednání, stimulovat.

rozzlobit

Rozzlobit se znamená být naštvaný, rozčílený, naštvat se a vystupovat nepřiměřeně.

podráždit

Podráždit znamená vyvolat nepříjemné pocity nebo reakce u druhého člověka.

pobouřit

Pobouřit znamená vyvolat silné a prudké vzrušení nebo rozhořčení.

poškádlit

Pokádlit znamená provokovat, vybízet k hádce, žertovat nebo dokonce urážet někoho.

Podobná synonyma

rozzlobit <koho>

Rozzlobit znamená rozčílit; vyvolat v někom zlost nebo rozhořčení.

rozzlobit se

Rozzlobit se znamená projevit silnou zlost nebo nespokojenost.

podnítit <koho k čemu>

Podnítit znamená vyvolat pozitivní reakci, motivaci nebo aktivitu u někoho.

pobouřit se

Reagovat vztekem a rozhořčením na něco, co se stalo nebo bylo řečeno.

podráždit (city)

Podráždit znamená vyvolat nějakou negativní reakci, či nespokojenost, napětí či emocionální bouři.

podráždit <koho>

Podráždit znamená vyvolat v něm rozčílení, frustraci nebo zlost.

podnítit <koho>

Podnítit : vzbudit u někoho zájem, zvýšit jeho aktivitu a motivaci přijímat určité činy.

poštvat <na koho> (psy)

Vzbudit agresi, podnítit, aby pes napadl cílovou osobu.

podnítit čí (zvědavost)

Podnítit čí (zvědavost) znamená vyvolat v někom zájem o něco, aby se o tom dozvěděl více.

podnítit (k tvorbě)

Stimulovat, podporovat nebo vybízet k činnosti.

rozzlobit se (hodně)

Rozzlobit se znamená velmi silně se naštvat, být velmi naštvaný.

popudit si <koho>

Provokovat někoho verbálně nebo jiným způsobem, aby se rozzuřil, vyprovokovat někoho k činu.

pobouřit <koho>

Pobouřit znamená vzbudit v něm vášnivý, silný a rozhořčený emoční stav.

pobouřit (lidi)

Vyvolat odpor, negativní reakci nebo zděšení u lidí.