Facebook

Popudit - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu popudit.

Význam: Popudit je vyvolat nebo navodit zvědavost, motivaci nebo zájem.

podráždit

Podráždit znamená vyvolat v někom nebo v něčem nepříjemné pocity, emoce nebo reakce.

pobouřit

Vyvolat rozruch, odpor nebo zděšení; způsobit nespokojenost, roztrpčenost nebo všeobecnou nevoli.

rozhněvat

Rozhněvat se znamená být velmi naštvaný a rozčilený.

rozzlobit

Rozzlobit se znamená vyjádřit velkou zlost, vztek a hněv.

rozčilit

Rozčilit znamená vyvolat rozrušení, rozhořčení nebo vztek.

popíchnout

Vybudit k činnosti, vzbudit k činu, napnout, vyburcovat.

pobídnout

Pobídnout: vtáhnout, podnítit, motivovat, povzbudit k činu.

podnítit

Podnítit znamená vyvolat, stimulovat nebo vzbudit.

Podobná synonyma

rozčilit se

Rozčílit se znamená vztekat se a projevovat rozhořčení a nespokojenost.

rozzlobit se

Rozzlobit se znamená vyjádřit vztek, zlost a zúrivost.

podnítit <co>

Povzbudit, inspirovat nebo stimulovat.

rozhněvat se

Rozhněvat se znamená být naštvaný, rozzlobený, vztekat se.

podnítit <koho>

Podnítit : vzbudit u někoho zájem, zvýšit jeho aktivitu a motivaci přijímat určité činy.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

podnítit čí (zájem)

Vyvolat zájem, motivovat, stimulovat.

podráždit <koho>

Podráždit znamená vyvolat v něm rozčílení, frustraci nebo zlost.

podráždit (city)

Podráždit znamená vyvolat nějakou negativní reakci, či nespokojenost, napětí či emocionální bouři.

rozhněvat se <na koho>

Rozhněvat se: projevit hněv, vztek na koho/co.