Facebook

Panoráma - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu panoráma.

Význam: Panoráma je vyhlídka nebo výhled, který se rozprostírá na širokou oblast.

rozhled

Rozhled je pohled do stran, který umožňuje vidět různé věci a často i vzdálené místa.

výhled

Výhled je pohled na něco v dálce, obvykle na krajinu nebo město.

pohled

Pohled je vnímání, zkušenost nebo úsudek o něčem; je to způsob, jak vidíme, jak se na něco díváme a jak je to interpretujeme.

dioráma

Dioráma je umělecká díla představující scénu ve 3D prostoru s detailními objekty a barvami.

Podobná synonyma

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

pohled ze strany

Pohled ze strany je vyjádření konkrétního názoru na určitou situaci nebo jev z vnějšího hlediska.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.

výhled (do budoucnosti)

Výhled je schopnost předvídat a analyzovat možné budoucí výsledky nebo důsledky.

pohled (celkový)

Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.

zaměřit <na co> (pohled)

Zaměřit se na něco znamená soustředit se na to a přiřadit tomu čas a pozornost.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

ulpět (pohled)

Ulpět znamená držet pevně pohled na něco, jako byste byli fascinováni čím nebo někým; pozorně se dívat.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

zakrývat (výhled)

Zakrývat znamená přikrýt nebo zastínit něco, co by jinak bylo viditelné.

omezený (rozhled)

Omezený znamená omezený pohled, omezenou schopnost vidět nebo vnímat a obecně omezené možnosti.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

letmý (pohled)

Letmý pohled je rychlý, nepozorný pohled na něco nebo někoho.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

výhled (ke střelbě)

Výhled (ke střelbě) je místo, kde může být střelce nebo střelec sledovat cíle a vybrat si správný úhel a vzdálenost pro střelbu.