Facebook

Výhled - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu výhled.

Význam: Výhled je pohled na něco v dálce, obvykle na krajinu nebo město.

rozhled

Rozhled je pohled do stran, který umožňuje vidět různé věci a často i vzdálené místa.

pohled

Pohled je vnímání, zkušenost nebo úsudek o něčem; je to způsob, jak vidíme, jak se na něco díváme a jak je to interpretujeme.

dioráma

Dioráma je umělecká díla představující scénu ve 3D prostoru s detailními objekty a barvami.

vyhlídka

Vyhlídka je perspektiva, směr nebo vizi, kterou máme nebo se snažíme dosáhnout.

perspektiva

Perspektiva je široký pohled na situaci nebo na budoucnost, který se zabývá otázkami a možnostmi.

Podobná synonyma

pohled (celkový)

Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.

zaměřit <na co> (pohled)

Zaměřit se na něco znamená soustředit se na to a přiřadit tomu čas a pozornost.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

pohled ze strany

Pohled ze strany je vyjádření konkrétního názoru na určitou situaci nebo jev z vnějšího hlediska.

omezený (rozhled)

Omezený znamená omezený pohled, omezenou schopnost vidět nebo vnímat a obecně omezené možnosti.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.

odhalit se (vyhlídka)

Odhalit se znamená otevřít se ostatním a ukázat jim sebe sama.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

letmý (pohled)

Letmý pohled je rychlý, nepozorný pohled na něco nebo někoho.