Facebook

Pohled - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu pohled.

Význam: Pohled je vnímání, zkušenost nebo úsudek o něčem; je to způsob, jak vidíme, jak se na něco díváme a jak je to interpretujeme.

rozhled

Rozhled je pohled do stran, který umožňuje vidět různé věci a často i vzdálené místa.

výhled

Výhled je pohled na něco v dálce, obvykle na krajinu nebo město.

dioráma

Dioráma je umělecká díla představující scénu ve 3D prostoru s detailními objekty a barvami.

názor <na co>

Názor je vyjádření mínění o něčem, co je podpořeno fakty, zkušenostmi, argumenty nebo osobními preferencemi.

hledisko

Pohled, z pohledu, úhel, z hlediska, aspekt; Hledisko je pohled, názor nebo úhel pohledu, který se používá k posouzení situace nebo problému.

stanovisko

Stanovisko je oficiální názor nebo postoj, který je vyjádřen nebo vyhlášen na veřejnosti.

podívaná

Podívaná je zážitek z pozorování něčeho zajímavého a vzrušujícího.

pohlednice

Pohlednice je obyčejná oboustranná kartička s kresbou nebo fotografií na jedné straně a místem pro vzkaz, adresu a poštovní známku na druhé straně.

dopisnice

Dopisnice je krátká zpráva, kterou lidé posílají domů nebo jiným lidem, aby sdělili své zážitky a myšlenky.

Podobná synonyma

vyostřený (názor)

Vyostřený názor znamená silné a jasné vymezení postoje nebo názoru, který je podložený důkazy a argumenty.

mít názor

Mít názor znamená mít vlastní pohled na věc nebo situaci.

názor

Názor je osobní postoj nebo stanovisko dané osoby k nějakému tématu nebo otázce.

stejný (názor)

Stejný názor = totožný názor, shodný názor.

převládnout (názor)

Převládnout znamená být dominantním názorem nebo se stát hlavním názorem.

uplatňovat svůj názor

Vyjadřovat a prosazovat své názory, předkládat je a argumentovat pro jejich realizaci.

formulovat (názor)

Formulovat (názor) znamená vyjádřit myšlenky a názory jasně a stručně.

zaujmout stanovisko

Vyjádřit svůj názor, stanovit si svůj postoj k něčemu.

mít názor <na co>

Mít názor znamená mít vlastní názor o něčem, často vycházející z osobních zkušeností.

zaujmout jiné stanovisko

Změnit názor, přijmout nové stanovisko.

podobný (názor)

Podobný (názor) znamená souhlasit s něčím nebo mít naprosto stejnou myšlenku jako někdo jiný.

výhled (ke střelbě)

Výhled (ke střelbě) je místo, kde může být střelce nebo střelec sledovat cíle a vybrat si správný úhel a vzdálenost pro střelbu.

pravdivý názor

Názor, který je založen na faktech a je pravdivý.

(televizní) podívaná

Televizní podívaná je zábavná show nebo program, který je vysílán na televizní stanici.

subjektivní (názor)

Subjektivní: Názor založený na osobních preferencích, dojmech nebo přesvědčení.