Facebook

Rozhled - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu rozhled.

Význam: Rozhled je pohled do stran, který umožňuje vidět různé věci a často i vzdálené místa.

výhled

Výhled je pohled na něco v dálce, obvykle na krajinu nebo město.

pohled

Pohled je vnímání, zkušenost nebo úsudek o něčem; je to způsob, jak vidíme, jak se na něco díváme a jak je to interpretujeme.

dioráma

Dioráma je umělecká díla představující scénu ve 3D prostoru s detailními objekty a barvami.

panoráma

Panoráma je pohled na velkou oblast, například krajinu, město nebo obzor, který se vytváří na jedné obrazovce.

přehled

Přehled je stručný popis nebo informativní souhrn něčeho.

znalost

Znalost je informace nebo vědomosti, které jsou získány prostřednictvím vzdělávání, zkušeností nebo extrakcí z jiných zdrojů.

Podobná synonyma

pohled ze strany

Pohled ze strany je vyjádření konkrétního názoru na určitou situaci nebo jev z vnějšího hlediska.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

letmý (pohled)

Letmý pohled je rychlý, nepozorný pohled na něco nebo někoho.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

mít znalost

Mít znalost znamená mít informace o něčem nebo umět něco a být schopni to použít.

výhled (do budoucnosti)

Výhled je schopnost předvídat a analyzovat možné budoucí výsledky nebo důsledky.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

projevovat (znalost)

Projevovat znamená vyjadřovat, prezentovat nebo ukazovat své myšlenky, názory, emoce nebo zkušenosti.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

ulpět (pohled)

Ulpět znamená držet pevně pohled na něco, jako byste byli fascinováni čím nebo někým; pozorně se dívat.

zakrývat (výhled)

Zakrývat znamená přikrýt nebo zastínit něco, co by jinak bylo viditelné.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.

zaměřit <na co> (pohled)

Soustředit se na něco; zaměřit pozornost na daný předmět nebo problém.

přehled (branců)

Stručný seznam, který poskytuje informace o odvětvích nebo oblastech, např. obchodních aktivit, zboží a služeb.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

pohled (celkový)

Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.

výhled (ke střelbě)

Výhled (ke střelbě) je místo, kde může být střelce nebo střelec sledovat cíle a vybrat si správný úhel a vzdálenost pro střelbu.

znalost (povšechná)

Znalost je pochopení nebo schopnost vědět o něčem díky vzdělání, zkušenostem a informacím.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

dát přehled

Dát přehled znamená shrnout informace do stručného a jasného přehledu, aby byly snadno pochopitelné.