Facebook

Pachtit se (marně) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu pachtit se (marně).

Význam: Marně se snažit.

rozhrnovat

Rozhrnovat znamená odstraňovat nebo otevírat bariéry nebo překážky, aby byla cesta volná.

rozrývat

Rozrývat znamená rozdělovat, rozštěpovat nebo roztříštit něco na menší části.

hledat <co v čem> (usilovně)

Hledat je usilovné vyhledávání informací, předmětů nebo osob.

ležet (v knihách)

Ležet znamená být položeno nebo umístěno v nějakém místě. Ve vztahu k knihám znamená ležet na regálu nebo někde jinde.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se do něčeho znamená dostat se do toho, zapojit se do činnosti, jež vyžaduje větší soustředění nebo pozornost.

jít (těžce)

Jít těžce znamená vykonávat úkoly s námahou, pozorností a přemáháním.

lézt <kam>

Lézt: pohybovat se po čemkoliv za použití rukou a nohou, obvykle do nějakého konkrétního místa.

tlačit se (neohrabaně)

Poroušet se násilně, neúctivě a neohrabaně; dělat si cestu mezi ostatními.

pouštět se <do čeho>

Pouštět se do čeho znamená začít se něčím zabývat, vydat se na něco nového nebo vyzkoušet něco nového.

Podobná synonyma

vytáhnout <z čeho> (vodu)

Odstranit vodu z určitého prostoru odebíráním.

hledat <koho n. co>

Hledat: vyhledávat, shánět informace nebo věci, aby byly nalezeny.

tlačit se <kam>

Tlačit se: přibližovat se a houfnout se k místu nebo situaci, začít se snažit dosáhnout něčeho.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se: vytvářet složité vztahy, které jsou obtížné rozluštit.

dát se <do čeho>

Začít se něčím zabývat nebo se nějak zapojit.

zbavit se <čeho>

Odstranit se čeho; odstranit se čehokoliv.

strkat nos <do čeho>

Strkat nos do čehokoliv: znamená zasahovat do cizích záležitostí, zasahovat do čehokoliv nezvaně a bez souhlasu.

považovat si <čeho>

Vážit si něčeho; uznávat hodnotu nebo důležitost čehosi.

plést se <do čeho>

Plést se: zamotat se, zmatkovat, ztrácet se, uvádět se v omyl.

hledět si čeho

Vyhledávat si, aby se dosáhlo daného cíle; soustředit se na to, co je důležité.

ohledně čeho

Ohled je pozornost k něčemu nebo někomu; respektování zájmů a přání druhých, na základě důstojnosti a úcty.

dedukovat <co z čeho>

Dedukovat: vyvozovat závěry z určitých předpokladů a zákonitostí.

čouhat <z čeho>

Čouhat znamená vyfukovat rychle proudy vzduchu, jako když člověk vyfukuje vzduch z úst nebo nosu.

odříkat se <čeho>

Odříkat se: vyjadřovat odmítnutí, odstoupení od něčeho.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho je dosažení něčeho požadovaného; dosáhnout cíle, výsledku nebo určitého stavu.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.

vyprostit <koho z čeho>

Vyprostit znamená osvobodit někoho z něčeho, osvobodit ho z omezení, z nějakého problému či nesnází.

těžce pracovat

Těžce pracovat znamená soustavně, pečlivě a intenzivně věnovat energii a úsilí vykonávání práce.

hledět si <čeho>

Hledět si něčeho je důkladně se zaměřit na to, aby bylo dosaženo žádaného cíle.

základy <čeho>

Základy jsou základní principy nebo podmínky, na kterých je něco postaveno.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.

nezúčastnit se <čeho>

Odmítnout účast na čemkoli.

lézt (po laně)

Lezt po laně znamená přesouvat se po laně jako při horolezectví, přičemž se musí udržovat rovnováha a síla.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

vyjít (těžce)

Vyjít těžce znamená dosáhnout čehož s velkým úsilím, velkou námahou.

dostat <z čeho> (peníze)

Získat, obdržet peníze.

hledat

Hledat je vyhledávat informace nebo věci; snažit se něco najít, objevit, shromáždit nebo získat.