Facebook

Lézt <kam> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu lézt <kam>.

Význam: Lézt: pohybovat se po čemkoliv za použití rukou a nohou, obvykle do nějakého konkrétního místa.

rozhrnovat

Rozhrnovat znamená odstraňovat nebo otevírat bariéry nebo překážky, aby byla cesta volná.

rozrývat

Rozrývat znamená rozdělovat, rozštěpovat nebo roztříštit něco na menší části.

hledat <co v čem> (usilovně)

Hledat je usilovné vyhledávání informací, předmětů nebo osob.

ležet (v knihách)

Ležet znamená být položeno nebo umístěno v nějakém místě. Ve vztahu k knihám znamená ležet na regálu nebo někde jinde.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se do něčeho znamená dostat se do toho, zapojit se do činnosti, jež vyžaduje větší soustředění nebo pozornost.

jít (těžce)

Jít těžce znamená vykonávat úkoly s námahou, pozorností a přemáháním.

tlačit se (neohrabaně)

Poroušet se násilně, neúctivě a neohrabaně; dělat si cestu mezi ostatními.

pachtit se (marně)

Marně se snažit.

pouštět se <do čeho>

Pouštět se do čeho znamená začít se něčím zabývat, vydat se na něco nového nebo vyzkoušet něco nového.

Podobná synonyma

zastávat se <čeho>

Zastávat se čeho znamená vyjádřit názor, že něco je správné, a bránit to.

ponořit se

Ponořit se znamená začít hlouběji zkoumat nebo zaměřit pozornost na něco jiného nebo složitějšího.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

dotknout se <čeho>

Dotknout se <čeho>: zasáhnout a ovlivnit, změnit nebo oživit něco.

neznalý <čeho>

Neznalý = nedostatečně informovaný, neinformovaný o něčem; neznalost.

všímat si <čeho>

Všímat si, zkoumat a analyzovat čehokoliv.

těžce

Těžce znamená s námahou, obtížně, s velkou námahou nebo fyzickou silou.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat: odtrhnout silou nebo prudkým pohybem, oddělit co z čeho.

tlačit se

Představovat se rychle a ve velkém počtu.

zahalovat <co do čeho>

Zahalovat znamená pokrýt nebo zakrýt něčím co je dostatečně silné na to, aby neprozradilo to, co je skryto.

chopit se <čeho>

Chopit se: zaměřit se na, vzít na sebe, začít pracovat na čemkoli.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

zanechat <čeho>

Zanechat: ponechat, pozůstat po, zůstat v účinnosti, předat něco dál.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet něčeho; opustit, zanechat, přestat užívat.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

vpravit se <do čeho>

Vpravit se: začít se angažovat, zapojit se do něčeho.

pouštět se <do koho>

Vžít se do něčeho/někoho, přijmout riziko a zkusit to.

míchat se <do čeho>

Míchat se: do čehokoliv, aby se zapojilo do činnosti nebo se změnila situace.

ponořit (do vody)

Ponořit se do vody znamená potopit se do ní, aby byla něčí hlava nebo tělo úplně pod hladinou.

pouštět (CD)

Pouštět znamená vysílat zvuk nebo obraz z CD nebo jiného zařízení.

pozbýt <čeho>

Ztratit; zbavit se čeho.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho znamená dbát na to, aby se o něco staralo nebo se o ně postaralo.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotýkat nebo se vyjadřovat k něčemu nebo k někomu.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

pachtit se

Pachtit se znamená usilovat o něco, snažit se na něco zapracovat, pracovat na něčem.

pracovat (usilovně)

Vynaložit úsilí na nějakou činnost nebo zaměstnání, aby se výsledky dosáhly.

ponořit se (do meditace)

Ponořit se do meditace znamená ponořit se do svého nitra, ztišit mysl a uvědomit si sílu a energii uvnitř.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

zamíchat se <do čeho>

Zamíchat se: udělat rychlý pohyb, míchat či mícháním kombinovat nějaké ingredience.